Sme členmi

rra

Firmy a podnikanie vobci

firmy v obci

Podnikajte v obci

Navigácia

Obsah

Termíny na preskúšanie sirén v roku 2019.

Podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v zn. n. p.  a v súlade s § 5 vyhášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v zn. n. p. bude preskúšanie sirén v SR v roku 2019 vykonané  nasledovne:

Akustické preskúšanie sirén sa vykoná dvojminútovým stálym tónom po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom informačných prostriedkov. Jednotný čas preskúšania sirén je o 12.00 hod. v týchto termínoch:

11.01.; 08.02.; 08.03.; 12.04.; 10.05.; 14.06.; 12.07.; 09.08.; 13.09.; 11.10.; 08.11.; a 13.12.2019

 

Informácia pre verejnosť k civilnej ochrane obyvateľstva v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v zn.n.np.

 

Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky - pokyna pre verejnosť.

Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky - pokyny pre verejnosť - TU!

 

Vtáčia  chrípka A/H5N8 - informácia pre obyvateľstvo - TU!