Navigácia

Obsah

 

O Z N A M  !!!

Na základe nariadenia vlády a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ohľadom koronavírusu žiadame pacientov:

  • Aby nechodili k lekárovi osobne, iba ak to nie je nevyhnutné.
  • Predpis liekov je možné dohodnúť telefonicky na číslach:

 0911 616 988, 035 768 6107, 0918 460 511.

  • Aby pri podozrení na uvedené ochorenie kontaktovali lekára len telefonicky , prípadne využili verejne oznámené telefónne čísla:
  • Infolinka - 0800 221 234,
  • Odbor lekárskej mikrobiológie Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky - 02149 284275, 0915695275,
  • Úrad verejného zdravotníctva Nitra,MUDr. Katarína Tináková: 0911630162,
  • Úrad verejného zdravotníctva Komárno Mgr.Denisa Masárová 0911173 356

                                       MUDr. Viliam S o b o ň a, všeobecný lekár pre dospelých a internista

                                                                             Imeľ a Nesvady, 9.marca 2020

Obec Imeľ dáva na vedomie občanom obce , že  Ekodvor a kompostáreň bude v sobotu  11. apríla 2020  zatvorený.

Slovenská Pošta s.r.o.   pobočka Imeľ oznamuje občanom obce, že pobočka bude otvorená  v zaužívanej  otváracej dobe.   

 

 

Vážení občania,

Obec Imeľ Vám dáva na vedomie,  že  od  pondelka t.j. 27.4.2020 u zamestnancov  Obecného úradu Imeľ  si môžete prevziať ,,Rozhodnutie “ a zároveň aj zaplatiť daň z nehnuteľnosti/DZN/. Na tento účel bude postavený stan, ktorý sa bude nachádzať pred Obecným úradom.  Úradné hodiny, v priebehu ktorých si  môžete uhradiť  DZN  ,  máte uvedené na informačnom letáku, ktorý bol doručený do každej domácnosti .

 

Tisztelt polgárttársak,

a helyi Községi hivatal értesíti Önöket, hogy a jövő hétfőtől 2020 április 27-től a Községház munkatársai az épület előtt felálított sátorban fogják átadni a ingatlanadóról szóló határozatokat. A ingatlanadót a helyben ki is lehet fizetni. Evvel kapcsolatos hivatalos fogadási óra a információs lapon van feltüntetve, amit minden adó fizető polgárunk megkapott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

OZNAM !

          Obec Imeľ oznamuje, že  v súvislosti so šírením prenosného ochorenia  koronavírusu   upravuje úradné hodiny na Obecnom úrade v Imeli od 27.apríla  2020, a to nasledovne:

Pondelok:       od 07.30 hod. – do 12.00 hod.

Utorok :         zatvorený

Streda:           od 07.30 hod. do 12.00 hod.

                      – 13.00 hod. – do 16.30 hod.

Štvrtok:         zatvorený

Piatok:           od 07.30 hod – do 12.00 hod.

Zmena stránkových hodín bude až do odvolania.

Prosíme každého, aby dôsledne zvážil, či je nutné, aby navštívil obecný úrad osobne, nakoľko takmer všetky záležitosti je dnes už možné vybaviť elektronickou formou.

 

        Za pochopenie ďakujeme.

FELHÍVÁS !

          Imely község a koronavírus elterjedésének elkerülése érdekében tudatja Önökkel, hogy 2020. április 27.- től módosítja a községi hivatal nyitvatartási idejét a következő képpen:

Hétfő:            07.30- tól –  12.00 óráig

Kedd :            zárva

Szerda:           07.30 - tól –  12.00 óráig 

                      13.00 - tól –  16.30 óráig

Csütörtök:     zárva

Péntek:          07.30- tól –  12.00 óráig

A változások a visszavonásig lesznek érvényben.

 

Kérünk mindenkit, hogy jól fontolják meg a községi hivatal látogatását és a komunikálást elektronikusan vagy telefonon intézzék el.

 

        Megértésüket köszönjük.

                                                                 

Základná škola s materskou školou - Oznam 

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Imeli oznamuje rodičom detí ročníkov 1. až 5., že od pondelka 1. 6. 2020 obnovuje prevádzku pre dané ročníky. Pri prvom nástupe, ako aj po prerušení dochádzky dlhšom ako 3 dni je potrebné predložiť prehlásenie od bezinfekčnosti. Tlačivo k tomuto prehláseniu si môžete stiahnuť zo stránky školy, alebo si ich prevziať osobne  v škole alebo v potravinách Duo a Jednota. Dieťa musí mať každý deň dve zdravotné rúška a 1 balíček jednorazových vreckoviek.

 Zároveň je potrebné prihlásiť záujemcov o stravovanie u vedúcej školskej jedálne najneskôr v stredu 27. 5. 2020.

 

 

A helyi alapiskola és az ovóda igazgatósága tudatja a 1. es 5. - dik osztályi tanulóival és szüleivel, hogy hétfőtöl június 1- től beindul az iskola látogatás az adott évfolyamok számára. Az iskolába lépés előtt,  ugyan úgy mint a 3 napos hiányzás esetén szükséges nyilatkozatot tenni arról, hogy a gyerek nem fertőző. Ezt a nyilatkozatot megtalálhatják a Ímelyi alapiskola és óvoda  honlapján, vagy személyesen átvehetetik az iskolában, DUO élelmiszerben vagy a Jednota bevásárlóközpontban. Minden nap a  diáknak szüksége lesz 2 egészségügyi arcvédő maszkra és 1 csomag papírzsebkendőre.  Az iskolai étkezdének vezetősége  értesíti  azokat a diákokat , akik igénylik az étkeztetést, hogy jelentkezenek legkésőbb szerdáig , május 27-ig az étkezdében.