Navigácia

Obsah

Závodný Róbert, Tôň , Trávnická 285/40 oznamuje,  že umiestnil svoje včelstvo do   katastra obce Imeľ, na  stanovište  Öregsor   po dobu 15 dní. V prípade ošetrovania poľnohospodárskych kultúr, prosím podať správu na uvedenú adresu

TJ Sokol  I M E Ľ  oznamuje fanúšikom  futbalu,  že v nedeľu, 19. mája so začiatkom o 17 00 hod. sa uskutoční majstrovský futbalový zápas medzi mužstvami TJ Sokol  I M E Ľ – TJ Dolné Saliby  na miestnom  futbalovom ihrisku.

Každého  fanúšika futbalu srdečne očakávame

Poľovnícke združenie Imeľ oznamuje širokej verejnosti, že 2. júna 2019, v nedeľu, sa budú konať verejné strelecké preteky, na ktoré Vás srdečne pozývajú. O divinový guláš, cigánsku pečienku, klobásu a občerstvenie je postarané. Každého srdečne očakávajú členovia poľovníckeho združenia.

TJ  Sokol   I M E Ľ  oznamuje fanúšikom  futbalu,  že dňa  16.06.2019,t.j.   v nedeľu so začiatkom o 17,00 hod. sa uskutoční majstrovský futbalový zápas medzi mužstvami TJ  Sokol  I M E Ľ –  FK Kolárovo    na miestnom  futbalovom ihrisku.

Každého  fanúšika futbalu srdečne očakávame.

 

Az Ímelyi SOKOL  testnevelési egyesület tudatja a sportkedvelőkkel, hogy 2019 június  16 -án 17,00 órai kezdettel  a helyi sportpályán  bajnoki  futbalmérkőzés lesz  Ímely  és    Gúta  csapata   között.  

Minden sportkedvelőt  szeretettel  várnak a vasárnapi mérkőzésre, igazi hazai hangulatot teremtve a futbalcsapatunknak.

 

 

 

Oznamujeme občanom obce, že poplatok za II. polrok 2019 za komunálny odpad je možné zaplatiť na obecnom úrade Imeľ v úradných hodinách alebo prevodom na bankový účet. 

 

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom obce, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 16.07 2019. t.j. v utorok    bez dodávky elektriny v  čase od 08:00 hod. do 13:00 hod. nasledovné ulice:   

 Agátová, Lipová, Malá, Nová, Nám. J.Blaskovicsa, Obchodná,  Smreková a Vršky.   

 

 

Tudatjuk a falu lakosságával, hogy kedden, 2019 július  16-án 8:00 órától 13:00 óráig   nem lesz áram szolgáltatás a következő utcákban:

Akácos utca , Hársfa utca, Kis utca,  Új utca, Blaskovics József tér, Üzlet  utca, Fenyves utca  és a Partok  .