Sme členmi

rra

Firmy a podnikanie vobci

firmy v obci

Podnikajte v obci

Navigácia

Obsah

Termíny na preskúšanie sirén v roku 2017.

Podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v zn. n. p.  a v súlade s § 5 vyhášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v zn. n. p. bude preskúšanie sirén v SR v roku 2017 vykonané  nasledovne:

Akustické preskúšanie sirén sa vykoná dvojminútovým stálym tónom po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom informačných prostriedkov. Jednotný čas preskúšania sirén je o 12.00 hod. v týchto termínoch:

13.01.2017, 10.02.2017, 10.03.2017, 21.04.2017, 12.05.2017, 09.06.2017, 14.07.2017, 11,08,2017, 08.09.2017, 13.10.2017, 10.11.2017, a 08.12.2017.

 

Zverejnené 10.10.2016 - Informácia pre verejnosť k civilnej ochrane obyvateľstva v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v zn.n.np.

 

Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky - pokyna pre verejnosť.

Zverejnené dňa 30.11.2016 - Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky - pokyny pre verejnosť - TU!

 

Vtáčia  chrípka A/H5N8 - informácia pre obyvateľstvo - TU!