Navigácia

Obsah

Pozvánka - Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2016 - k nahliadnutiu TU

 

  


Uznesenia OZ

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Uznesenia z 26. zasadnutia OZ03.08.201719.08.2017

Všeobecné záväzné nariadenia

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Návrhy VZN

Zápisnice zo zasadnutí OZ

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Zápisnica z 26. zasadnutia OZ03.08.201719.08.2017

Plán kontrolnej činnosti

Rozpočet

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Záverečný účet

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Výrub drevín

NázovVyvesenéDátum zvesenia