Navigácia

Obsah

Pozvánka - Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2016 - k nahliadnutiu TU

 

  


Uznesenia OZ

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Všeobecné záväzné nariadenia

Návrhy VZN

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Zápisnice zo zasadnutí OZ

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Plán kontrolnej činnosti

Rozpočet

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Záverečný účet

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Výrub drevín

NázovVyvesenéDátum zvesenia