Navigácia

Obsah

Späť

Návrh - VZN č. 3/2019 o výške príspevkov v škole a v školských zariadeniach

Vyvesené: 24. 5. 2019

Dátum zvesenia: 9. 6. 2019

Zodpovedá: Adriana Babiczová

Späť