Navigácia

Obsah

Rok 2017

Verejná  obchodná súťaž.

Vyhlásenie  verejnej  obchodnej  súťaže na prenájom nebytového prestoru na ulici Obchodná 321, Imeľ  o výmere 25,4 m2..

Zverejnené dňa 28.07.2017 - Verejná obchodná súťaž na nebytový priestor na ulici Obchodná 321, Imeľ - TU!

Zverejnené dňa 18.08.2017 - Zápisnica z VS - výsledok.

 

 

 

Rok 2016

Verejná  obch odná súťaž.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového prestoru na ulici Obchodná 321, Imeľ  o výmere 17 m2. -  bližšie informácie najdete  tu.
Zverejnené dňa 01.12.2016 - Obchodná verejná súťaž ne nebytový priestor na ulici Obchodná 321, Imeľ -  bližšie informície TU!

Vyhodnotenie:  Zverejnené 16.12.2016 - Zápisnica z vyhodnotenia OVS zo dňa 15.12.2016 - TU!

 

Verejná  obch odná súťaž.

Obec Imeľ vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku, osobného automobili - Osobné motorové vozidlo Renault Kangoo, 1.4 RT, EČV: KN 456 CG.

Zverejnené dňa 01.12.2016 - Ponukové konanie na osobné motorové vozidlo Renault Kangoo - bližšie informácie TU!