Navigácia

Obsah

 

-Vtáčia chrípka - oznámenie

Verejná vyhláška, Územné rozhodnutie - rozhodnutie o  umiestnení stavby FTTX Hurbanovo - Imeľ 

 - zverejnené dňa 22.12.2016

 

Verejná vyhláška, Stavebné povolenie - Prístavba k rodinnému domu súp. č. 70  a prístrešok pre osobné auto

- zverejnené dňa 27.12.2016

 

Zverejnené dňa 23.03.2017 - Verejná vyhláška - OZNÁMENIE o spojení úzmeného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rodinný dom, Tulipánová, Imeľ par. č. 2806/123 - TU!