Navigácia

Obsah

 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

zverejnené dńa 03.05.2017

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Martovce na roky 2016 - 2022

zverejnené dňa 22.05.2017

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

zverejnené dňa 22.05.2017