Obsah

 

Január 2011


Február 2011


Marec 2011

  • Zmluva o dielo - TECHNOTRADING, s.r.o. - Bratislava
  • Záložná zmluva č. 0198/-PRB-2009/Z zo dňa 10.01.2011 - zverejnené 13.03.2011


Apríl 2011


Máj 2011


Jún 2011

  • Zverejnené dňa 28.06.2011 - Dodatok č. 1 k záložnej zmluve č. 0198-PRB-2009/Z zo dňa 10.01.2011


Júl 2011


September 2011


November 2011


Október 2011


December 2011

Zmluvy 2012

Zmluvy - 2013


Zmluvy 2014

Zverejnené dňa 28.04.2014 - Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Zverejnené dňa 03.01.2014 - Zmluva o užívaní verejného priestranstva medzi obec Imeľ a Ferdinad Fekete

 

Zmluvy 2015

Zverejnené dňa 14.01.2015 - Dodatok č.4/2015 k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a Csemadok Imeľ

Zverejnené dňa 14.01.2015 - Dodatok č. 1/2015 k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a G-plus, spol. s.r.o. Komárno

Zverejnené dňa 14.01.2015 - Dodatok č. 1/2015 k zmluve o užívaní verejného priestranstva medzi Obec Imeľ a G-plus, spol. s.r.o. Komárno

Zverejnené dňa 14.01.2015 - Dodatok č. 2/2015 k zmluve o užívaní verejného priestranstva medzi Obec Imeľ a Vendelín Žigó

Zverejnené dňa 14.01.2015 - Dodatok č. 1/2015 k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a Žaneta Hangyová Kováčová

Zverejnené dňa 14.01.2015 - Dodatok č. 2/2015 k zmluve o užívaní verejného priestranstva medzi Obec Imeľ a Miroslav Pastorek

Zverejnené dňa 14.01.2015 - Dodatok č. 1/2015 k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ - STORK Slovakia s.r.o., Chotín

Zverejnané dňa 14.01.2015 - Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a Slovenská pošta, a.s. 

Zverejnené dňa 14.01.2015 - Dodatok č. 2/2015 k zmluve p užívaní verejného priestranstva medzi Obec Imeľ a Valéria Štefankovičová

Zverejnené dňa 19.01.2015 - Dodatok č. 1/2015 k zmluve o užívaní verejného priestranstva medzi ObecIimeľ a GEFIX, s.r.o. Nové Zámky

Zverejnené dňa 19.01.2015 - Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a Kaderníctvo Imeľ

Zverejnené dňa 19,01,2015 - Zmluva o dielo na stavebné práce č. 1/2015 medzi Obec Imeľ a Darton s.r.o.

Zverejnené dňa 23.01.2015 - Dodatok č. 1/2015  k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a Pohrebníctvo Imeľ

Zverejnené dňa 23.01.2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a SZCH Imeľ

Zverejnené dňa 23.01.2015 - Príkazná zmluva medzi Obec Imeľ a Mgr. Miklós Csintalan

Zverejnené dňa 28.01.2015 - Rámcová zmluva medzi Obec Imeľ a Katarína Kováčová

Zverejnené dňa 30.01.2015 - Rámcová zmluva medzi Obec Imeľ a C service s.r.o.

Zverejnené dňa 03.02.2015 - Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o nájme pozemkov medzi Obec Imeľ a V-Kontakt

Zverejnené dňa 03.02.2015 - Zmluva o spolupráci č. 014 /2015-IZ-4.0/ V medzi Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Obec Imeľ

Zverejnené dňa 09.02.2015 - Nájomná zmluva medzi Obec Imeľ a Ladislav Tóth-Cording - Nájomná zmluva medzi Obec Imeľ a Ondřej Bartoň B&M PIETA

Zverejnené dňa 16.02.2015 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ - Edvin Hengerics

Zverejnené dňa 20.02.2015 - Dohoda medzi Obec Imeľ a UPSVaR - Komárno

Zverejnené dňa 25.02.2015 - Zmluva o dielo č.17/2014 medzi Obec Imeľ a PhDr. Margita Dömeová

Zverejnené dňa 26.02.2015 - Kúpna zmluva medzi Unikov s.r.o. a Obec Imeľ

Zverejnené dňa 05.03.2015 - Rámcová zmluva medzi Jozef Kollár ml. PLYNOTHERM A Obec Imeľ

Zverejnené dňa 06.03.2015 - Zmluva o dielo č. 35/2014 medzi DARTON s.r.o. a Obec Imeľ

Zverejnené dňa 09.03.2015 - Rámcová zmluva medzi František Zsemlovics ZSEMGAS - PZ a TZ a Obec Imeľ

Zverejnené dňa 09.03.2015 - Zmluva o dielo č. 163/2014 "Projekt Town Twinning" medzi VF Project & Marketing s.r.o. a Obec Imeľ

Zverejnené dňa 18.03.2015 - Zmluva o výkone činnosti medzi Obec Imeľ - a RGL Sport Surfaces,s.r.o. - Koniarovce

Zverejnené dňa 27.03.2015 - Dododa č. 5/2015/§54 - VZ, medzi Obec Imeľ a ÚPSVaR Komárno

Zverejnené dňa 27.3.2015 -  Zmluva o kúpe cenných papierov č. 22/2015

Zverejnené dňa 14.04.2015 - Dodatok ku Kúpnej zmluve medzi Obec Imeľ - Edvin Hengerics

Zverejnené dňa 15.04.2015 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a A. Kovácsová a T. Kovács

Zverejnené dňa 28.04.2015 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi Obec Imeľ a JUDr. Éva Hortai

Zverejnené dňa 28.04.2015 - Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Zverejnené dňa 28.04.2015 - Poistná zmluva - Havarijné poistenie motorových vozidiel

Zverejnené dňa 04.05.2015 - Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti medzi Obec Imeľ - Mgr. art. Szeredy Krisztina

Zverejnené dňa 11.05.2014 - Z,mluva o dielo medzi Obec Imeľ a CYEB s.r.o.

Zverejnené dňa 14.05.2015 - Zmluva o vytvorení prekladu medzi Obec Imeľ a PaedDr. Ján Bauko, PhD

Zverejnené dňa 25.05.2015 - Príkazná zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru medzi Obec Ime ľ a Attila Tóth

Zverejnené dňa 26.05.2015 - Zmluva medzi Obec Imeľ a Bugyi Zoltán együttes 3+2

Zverejnené dňa 26.05.2015 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a Tibor Kovačic - TESTO

Zverejnené dňa 02.06.2015 - Úverová zmluva č. 238393-2015

Zverejnené dň 02.06.2015 - Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 238393-2015

Zverejnené 03.06.2015 - Dodatok/02-2015//11612014-IZ-4.0/V medzi Obec Imeľ a IA MPSVR SR

Zverejnené dňa 03.06.2015 - Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP č. KaHR-22VS-1001/0255/111 medzi Obec Imeľ a MInisterstvo hospodárstva SR

Zverejnené dňa 05.06.2015 - Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a CYEB, s.r.o. Komárno

Zverejnené 05.06.2015 - Zmluva o výpožičke medzi Obec Imeľ a MV SR

Zverejnené dňa 08.06.2015 - Zmluva medzi Obec Imeľ - a reklamná agentúra ATLAS

Zverejnené dňa 12.06.2015 - Príkazná zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru medzi Obec Imeľ a Attila Tóth

Zverejnené dňa 17.06.2015 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a Tectum Novum, a.s.

Zverejnené dňa 18.06.2015 - Dohoda medzi Obec Imeľ a ÚPSVaR Komárno

Zverejnené dňa 24.06.2015 - Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP medzi Obec Imeľ a Ministerstvo životného prostredia SR

Zverejnené dňa 29.06.2015 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a Eduard Ševčík - AUTOSTART Hurbanovo

Zverejnené dňa 29.06.2015 - Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP medzi Obec Imeľ a Ministerstvo hospodárstva SR

Zverejnené dňa 01.07.2015 - Zmluva o vytvorení prekladu medzi Obec Imeľ a PaedDr. Ján Bauko, PhD.

Zverejnené dňa 13.07.2015 - Príkazná zmluva na vypracovanie bilancie humusového horizontu medzi Obec Imeľ a Mgr. Zsolt Kovács

Zverejnené dňa 22.07.2015 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi Obec Imeľ a JUDr. Éva Hortai

Zverejnené dňa 24.07.2015 - Nájomná zmluva medzi Obec Imeľ - Jozef Bombicz

Zverejnené dňa 27.07.2015 - Príkazná zmluva na realizáciu verejného obstarávania medzi Obec Imeľ a Mgr. Miklós Csintalan

Zverejnené dňa 27.07.2015 - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín medzi Obec Imeľ a Úrad vlády Slovenskej republiky

Zverejnené dňa 24.08.2015 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a KomAgrartechnik, s.r.o.

Zverejnené dňa 24.08.2015 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a LMM,spol.s.r.o.

Zverejnené dňa 10.09.2015 - Zmluva o dielo "Projekt Town Twinning" medzi Obec Imeľ a VF Project & Marketing s.r.o.

Zverejnené dňa 10.09.2015 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a Alexander Szőgyi

Zverejnené dňa 10.09.2015 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a Pinke Blažej

Zverejnené dňa 25.09.2015 - Dodatok č. 1 k zmluve medzi Obec Imeľ - DataCentrum Bratislava

Zverejnené dňa 09.10.2015 - Úverová zmluva č. 242587-2015 medzi Obec Imeľ a Slovenksá záručná rozvojová banka Bratislava

Zverejnené dňa 09.10.2015 - Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 242587-2015 medzi Obec Imeľ a Slovenská záručná rozvojová banka Bratislava

Zverejnené dňa 16.10.2015 - Úverová zmluva č. 242595-2015 medzi Obec Imeľ a Slovenská záručná rozvojová banka Bratislava

Zverejnené dňa 16.10.2015 - Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 242595-2015 medzi Obec Imeľ a Slovenská záručná rozvojová banka Bratislava

Zverejnené dňa 23.10.2015 - Dodatok č. 5 k Zmluve o NFP medzi Obec Imeľ a Ministerstvo

životného prostredia SR

Zverejnené dňa 23.11.2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 35/2014 medzi Obec Imeľ a Darton s.r.o.

Zverejnené dňa 23.11.2015 - Zmluva o dodávke plynu a dodatok č. 01 o dodávke plynu medzi Obec Imeľ a SPP Bratislava

Zverejnené dňa 25.11.2015 - Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1623/0 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely. TU!

Zverejnené dňa 01.12.2015 - Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti v rámci Jubilejných osláv v roku 2015 - jubilanti dôchodcoviaTU!

Zverejnené dňa 01.12.2015 - Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti v rámci Jubilejných osláv v roku 2015 - jubilejné sobáše TU!

Zverejnené dňa 01.12.2015 - Kúpna zmluva medzi Dana Borsuková a Obec Imeľ TU!

Zverejnené dňa 11.12.2015 - Nájomná zmluva medzi Obec Imeľ a Pavol Kovačic TU!

Zverejnené dňa 11.12.2015 - Nájomná zmluva medzi Obec Imeľ a Mária Nehézová TU!

Zverejnené dňa 22.12.2015 - Zmluva o dielo č. 297/2015 medzi Obec Imeľ a VF Project & Marketing s.r.o.

Zverejnené dňa 28.12.2015 - Zmluva o nájme lesných pozemkov medzi Obec Imeľ a Lesy SR, Banská Bystrica

Zverejnené dňa 28.12.2015 - Zmluva o pripojení do Informačného systému DCOM medzi Obec Imeľ a DataCentrum, Bratislava

Zmluvy 2016

Zverejnené dňa 07.01.2016 - Dohoda č. 107/§51/2015 - medzi Obec Imeľ a ÚPSVaR Komárno

Zverejnené dňa 18.01.2016 - Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica.

Zverejnené dňa 19.01.2016 - Kúpna zmluva č. 68137/2015 - medzi Obec Imeľ a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra

Zverejnené dňa 26.01.2016 - Zmluva o vytvorené prekladu medzi Obec Imeľ a PaedDr. Ján Bauko, PhD.

Zverejnené dňa 27.01.2016 - Zmluva o vytvorení prekladu medzi Obec Imeľ a Mgr. Orsolya Hegedüs, PhD.

Zverejnené dňa 27.01.2016 - Zmluva o dielo č. 33/2016 medzi Obec Imeľ a VF Project & Marketing s.r.o.

Zverejnené dňa 10.02.2016 - Zmluva o spolupráci k NP POS č. 10047

Zverejnené dňa 10.02.2016 - Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ Absolut eleven s. r. o. 

Zverejnené dňa 10.02.2016 - Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ Aurum invest s. r. o.

Zverejnené dňa 10.02.2016 - Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ Duwall s. r. o. 

Zverejnené dňa 10.02.2016 - Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ Dávid Lovász 

Zverejnené dňa 10.02.2016 - Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ T-T Steel welding s. r. o. 

Zverejnené dňa 16.02.2016 - Zmluva medzi Obec Imeľ a Ing. Tibor Gál

Zverejnené dňa 24.02.2016 - Zmluva  ČOV:  medzi Obec Imeľ a Obec Nesvady

Zverejnené dňa 25.02.2016 - Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ Ing. Anton Gaľan - VINCO

Zverejnené dňa 26.02.2016 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a Etela Szűcsová

Zverejnené dňa 29.02.2016 Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ Marián Tóth

Zverejnené dňa 29.02.2016 - Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ Seven Bar

Zverejnené dňa 29.02.2016 - Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ Petra Kesanová - Linda kozmetika

Zverejnené dňa 29.02.2016 Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ G - plus s. r.o.

Zverejnené dňa 29.02.2016 Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ Vallinmed

Zverejnené dňa 01.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016 Asparagus

Zverejnené dňa 01.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016 Medisco

Zverejnené dňa 02.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu odpadua drobného stavebného odpaduv roku 2016 Pici bar

Zverejnené dňa 03.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu odpadu a drobného stavebného opdadu v roku 2016 Duo potraviny

Zverejnené dňa 03.03.2016 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a PROJEKTSERVIS, s.r.o.

Zverejnené dňa 04.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016 Agron

Zverejnené dňa 04.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu odpadu a drobného stavebného opdadu v roku 2016 Klaudia Podobná Itató

Zverejnené dňa 08.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016 V - Kontakt

Zverejnené dňa 09.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016 Coop Jednota KN

Zverejnené 14.03.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Róbert Tomcsányi

Zverejnené dňa 17.03.2016 - Zmluva o poskytnutí služby medzi Obec Imeľ a Ervin Recska

Zverejnené dňa 21.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016 - Pohrebný podnik Róbert Molnár

Zverejnené dňa 21.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu odapdu a drobného stavebného odpadu v roku 2016 - Dentoth, s. r. o.

Zverejnené dňa 21.03.2016 -Zmluva o vykonaní zberu odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016 -  Margita Andrašková - Holičstvo a kaderníctvo

Zverejnené dňa 22.03.2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie medzi Obec Imeľ a Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Zverejnené dňa - 07.04.2016 Zmluva medzi Obec Imeľ a SHMÚ Bratislava, vrt 230

Zverejnené dňa 07.04.2016 - Zmluva medzi Obec Imeľ a SHÚ, Bratislava , vrt 231

Zverejené dňa 13.04.2016 - Zmluva o dielo  medzi Obec Imeľ a Projektservis, s.r.o. Komárno

Zverejnené dňa 29.04.2016 - Dodatok k zmluve o spolupráci medzi Obec Imeľ a Implementačná agentúra MPSVaR SR

Zverejnené dňa 18.05.2016 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a VF Project & Marketing s.r.o.

Zverejnené dňa 18.05.2016 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a EPIC Partner SK, s.r.o.

Zverejnené dňa 03.06.2016 - Zmluva o dielo na stavebné práce medzi Obec Imeľ a IRONEX s.r.o.

Zverejnené dňa 13.06.2016 - Kúpna zmluva číslo 26/2016 medzi Obec Imeľ a Ematech - technológie s.r.o.

Zverejnené 13.06.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ - Róbert Boldizsár

Zverejnené dňa 17.06.2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie na podpor rozvoja cestovného ruchu medzi Obec Imeľ a Nitriansky samosprávny kraj

Zverejnené dňa 17.06.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Eva Choborová

Zverejnené dňa 17.06.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Helena Katonová

Zverejnené dňa 23.06.2016 - Nájomná zmluva medzi Obec Imeľ a Edita Máteová, Kolárovo

Zverejnené dňa 24.06.2016 - Zmluva o zabezpečení ochrany osôb medzi Obec Imeľ a SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo

Zverejnené dňa 18.07.2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie medzi Obec Imeľ a Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR

Zverejnené dňa 18.07.2016 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ q VF Project & Marketing s.r.o.

Zverejnené dňa 26.07.2016 - Nájomná zmluva medzi Obec Imeľ a Z. Dolezsa, Imeľ

Zverejnené dňa 05.08.2016 - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Obec Imeľ - Západoslovenská distribučná, a.s. - Bratislava

Zverejnené dňa 05.08.2016 - Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi Obec Imeľ - Západoslovenská distribučná, a.s. - Bratislava

Zverejnené dňa 05.08.2016 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o.

Zverejnené dňa 17.8.2016 - Dodatok o zmluve o spolupráci medzi Obec Imeľ - IA MPSVR SR , Špitálska 6, Bratislava

Zverejnené dňa 06.09.2016 - Dodatok č. 2 medzi Recro s.r.o. Nové Zámky a Obec Imeľ

Zverejnené dňa 06.09.2016 - Dodatok č. 1 CISMA medzi MV SR a Obec Imeľ

Zverejnené dňa 29.09.2016 - Zmluva o poskytovaní informačných aktivít č. 1 medzi Obec Imeľ a SeProWorld s.r.o.

Zverejnené dňa 29.09.2016 - Zmluva o dielo č. 42/2016 medzi Obec Imeľ a Darton s.r.o.

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Erika Dobrovodská

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Adriana Molnárová

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Beáta Feketeová

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Erika Balázsová

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Marian Keszan

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Helena Katonová

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Ján Kutiš

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Dodatok č 1.k zmluve o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Helena Lovászová

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Dodatok č 1.k zmluve o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Magdaléna Oršolíková

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Dodatok č 1.k zmluve o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Klára Brnková

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Dodatok č 1.k zmluve o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Katarína Feketeová

Zverejnené dňa 06.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Erik Bažó

Zverejnené dňa 06.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Petra Bartoňová

Zverejnené dňa 06.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Katarína Balaž

Zverejnené dňa 06.10.2016 - Dodatok č 1.k zmluve o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Mária Dobosiová

Zverejnené dňa 07.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Róbert Boldizsár

Zverejnené dňa 07.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Peter Bartoň

Zverejnené dňa 07.10.2016 - Dodatok č 1.k zmluve o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Július Fekete

Zverejnené dňa 07.10.2016 - Dodatok č 1.k zmluve o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Karol Kovačic

Zverejnené dňa 07.10.2016 - Dodatok č 1.k zmluve o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Marián Pastorek

Zverejnené dňa 07.10.2016 - Dodatok č 1.k nájomnej zmluve č. 1/2015 - ,,A"8  medzi Obec Imeľ a Jozef Bombicz

Zverejnené 10.10.2016 - Zmluva o nájmen obecného bytu medzi Obec Imeľ a Eva Choborová

Zverejnené 10.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Róbert Tomcsányi

Zverejnené 10.10.2016 - Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obcného bytu medzi Obec Imeľ a Gabriel Czibor

Zverejnené dňa 17.10.2016 - Dodatok č. 2 medzi Obec Imeľ a Mária Dobosiová ml.

Zverejnené dňa 19.10.2016 - Dodatok č. 1 medzi Obec Imeľ a DataCentrum DEUS, Bratislava

Zverejnené dňa 28.10.2016 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a Tibor Kovačic - TESTO

Zverejnené 31.10.2016 - Zmluva o dielo č. 52/2016 medzi Obec Imeľ a DARTON s.r.o.

Zverejnené dňa 10.11.2016 - Zmluva o spolupráci k NP - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni  -    Odstúpenie od zmluvy -  zverejnené dňa 02.01.2017 - TU!

Zverejnené dňa 23.11.2016 - Zmluva o poskytovaní služby zameraná na publicitu a informovanosť projektu medzi Obec Imeľ a Ing. Ľudovít Pfeiferlik - Ludwig

Zverejnené dňa 30.11.2016 - Dohoda č.20 / § 50j / NS 2016

Zverejnené dňa 02.12.2016 - Dohoda č. 16/14/010/38

Zverejnené 02.12.2016 - Zmluva o vytvorení prekladu medzi Obec Imeľ a PaedDr. Ján Bauko, PhD.

Zverejnené dňa 14.12.2016 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a COOP Jednota Komárno

 

Rok 2017

Zverejnené dňa 02.01.2017 - Zámenná zmluva medzi Obec Imeľ a Jozef Jandák - Diana Šoókiová

Zverejnené dňa 16.01.2017 - Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a Žaneta Polerecká

Zverejnené dňa 20.01.2017 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a Imrich Kürti

Zverejnené dňa 23.01.2017 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a VF Project & Marketing s.r.o.

Zverejnené dňa 03.02.2017 - Zmluva o poskytovaní služieb medzi Obec Imeľ a adsupra s.r.o.

Zverejnené dňa 06.02.2017 - Rámcová zmluva  medzi Obec Imeľ a Prospect. spol. s r. o. (odvoz a likvidácia drobného stavebného odpadu)

Zverejnené dňa 08.02.2017 - Zmluva o vytvorení prekladu - PaedDr. Ján Bauko, PhD..

Zverejnené dňa 08.02.2017 - Mandátna zmluva medzi Obec Imeľ a DRAVEO s.r.o.

Zverejnené dňa 15.02.2017 - Zmluva o vytvorení prekladu medzi Obec Imeľ a Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD.

Zverejnené dňa 15.02.2017 - Zmluva o poskytnutí NFP medzi Obec Imeľ a Ministerstvo životného prostredia SR

Zverejnené dňa 27.02.2017 - Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti v rámci 1. tradičnej zabíjačky v obci Imeľ

Zverejnené dňa 27.02.2017 - Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti v rámci 1. tradičnej zabíjačky v obci Imeľ

Zverejnené dňa 27.02.2017 - Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Zverejnené dňa 07.03.2017 - Zmluva o vykonaní zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2017

Zverejnené dňa 08.03.2017 - Kúpna zmluva

Zverejnené dňa 08.03.2017 - Zmluva o vykonaní poľnohospodárskej práce

Zverejnené dňa 09.03.2017 - Zmluva o vykonaní zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2017

Zverejnené dňa 10.03.2017 - Zmluva o dielo na stavebné práce medzi Obec Imeľ a Darton s.r.o.

Zverejnené dňa 13.03.2017 - Zmluva č. 3/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 medzi Obec Imeľ a Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Nitra

Zverejnené dňa 13.03.2017 - Príkazná zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru medzi Obec Imeľ a Attila Tóth

 

Zverejnené dňa 20.03.2017 - Zmluva o vytvorení prekladu - medzi Obec Imeľ - PaedDr. Ján Bauko PhD.