Sme členmi

rra

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Firmy a podnikanie vobci

firmy v obci

Podnikajte v obci

Navigácia

Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016. 

Zverejnené dňa 13.11.2015 - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do NR SR - TU!

Zverejnené dňa 13.11.2015 Informácia pre voliča - TU!

Tájékoztató a választópolgár részére IT!

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: starosta@obecimel.sk;  adriana.babiczova@obecimel.sk

Zverejnené 11.12.2015 - Poučenie o spôsobe hlasovania voliča - ,,voľba poštou" - TU!

Výsledky volieb do Národnej rady Slovnskej republiky v roku 2016

Okrsok č. 1 k nahliadnutiu TU!

Okrsok č. 2 k nahliadnutiu TU!

Stránka

Oznam

Oznam

9. 1. 2018 Zobraziť viac

Nahlásenie zmien ohľadom dane z nehnuteľností a dane za psa

DZN

Oznamujeme občanom obce, že na základe Zákona o dani z nehnuteľností, do konca mesiaca január je potrebné nahlásiť zmeny, ktoré nastali ohľadom dane z nehnuteľností. Nahlásiť je potrebné kúpu a predaj nehnuteľností, nadobudnutie nehnuteľností dedením alebo dražbou... Ďalej potrebné ohlásiť, že na nehnuteľnosti bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie, Stavebné povolenie, Búracie povolenie alebo iné.

Občania, ktorý v roku 2017 nadobudli preukaz ZŤP sa môže ním preukázať z dôvodu uplatnenia daňovej úľavy.

Všetky zmeny treba nahlásiť do 31. januára 2018 na Obecnom úrade v úradných hodinách.

 

Ďalej oznamujeme, že zmeny ohľadom dane za psa je tiež potrebné nahlásiť do 31. januára 2018 na Obecnom úrade v úradných hodinách.


8. 1. 2018 Zobraziť menej

Zber triedeného odpadu

Zber triedeného odpadu

29. 12. 2017 Zobraziť viac

Pozvánka

Pozvánka

11. 12. 2017 Zobraziť viac

POH Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020

POH Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020

14. 11. 2017 Zobraziť viac

Otváracie hodiny Ekodvor a kompostáreň

Ekodvor a kompostáreň

31. 10. 2017 Zobraziť viac

Výzva k zvýšeniu separácie komunálneho odpadu

Výzva k zvýšeniu separácie komunálneho odpadu

1. 2. 2017 Zobraziť viac

Stránka