Navigácia

Obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2022

Typ: ostatné
Záverečné stanovisko

Obec Imeľ, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Tyukosom, podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

oznamuje občanom obce, že

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2022

je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra

Do Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie     na Obecnom úrade Imeľ v úradných hodinách.


Vytvorené: 17. 10. 2016
Posledná aktualizácia: 17. 10. 2016 00:00
Autor: Správce Webu