Navigácia

Obsah

Základná škola

Adresa

Základná škola s materskou školou Imeľ                           

Školská 89/7,

946 52 Imeľ

E-mail: skola@zsimel.edu.sk

Web: https://zsimel.edupage.org/

Riaditeľ

Mgr. Ervin Zachar Tel.: 035/768 61 19

zástupkyňa riaditeľa:

Viera Tóthová Tel.: 035/768 61 54