Navigácia

Obsah

Csemadok

Zvyky a tradície, kultúru našej obce zachovávajú členovia CSEMADOK – u s úctou a láskou. Rok 2007 bol plný rôznych zaujímavých akcií. Okrem rôznych vystúpení na plesoch, súťažiach a iných akciách sa zúčastnili aj na súťaži vo varení guláša v Nových Zámkoch, kde z 26 súťažiacich sa umiestnili na 6. mieste a na 1. mieste v súťaži o najkrajšie prestretý stôl, ktorý vďaka Anne Mihalekovej a jej zbierke starožitností očaril nielen porotcov, ale aj okoloidúcich.

Na jeseň si členovia CSEMADOK – u pripomenuli vinobranie účasťou na sprievode vinobrania v Nových Zámkoch, kde ich sprevádzal s hrou na harmonike Jozef Buzás. V októbri sa vybrali do Maďarska, kde sa konal Medzinárodný festival klobás v Békéscsabe.

Členky reprezentovali našu obec v imeľských krojoch a zožali veľký úspech.

Zvyky a tradície na obdobie Adventu, roznášanie balíčkov na Mikuláša patria už ku každoročným aktivitám členov CSEMADOK – u.

15 vystúpení a účasť na rôznych akciách hovoria o tom, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe sú ešte ľudia, ktorí sa láskou venujú zachovávaniu tradícií a kultúre našich predkov.

Tu by som spomenula aj meno Boldižára Šimoniča – posledného košikára našej obce. Košikárstvo je remeslo, ktoré sa zrodilo v 10. storočí, a je to remeslo, ktoré aj postupne zaniká. Náš košikár, pán Boldižár Šimonič sa venuje pleteniu košíkov už od mladosti. Pri práci používa rôzne techniky – viazania, plátnovú techniku, ťahanie a vrkôčkovú techniku. Najčastejšie používa drevo a prútie z duba, vŕby a javora. Jeho výrobky patria k úžitkovým predmetom dedinského života. Sú to košíky rôznych druhov a veľkostí, sú to košíky, do ktorých vplieta aj kúsok zo svojho srdca.