Navigácia

Obsah

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom obce, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 03. júna 2019 ,  t.j.  v pondelok  v čase  od 8:00 do 11:00 hodiny bez dodávky elektriny  nasledovné ulice:  Hlavná, Malá, Obchodná , Studená Dolina, Topoľová , Školská   a Žabia ulica.  

 

 

 

Nyugatszlovákiai energetikai vállalat tudatja  a lakosságal, hogy hétfön  2019  június 3.-án  8 órától   11 óráig   nem lesz áram szolgáltatás a következő utcákban : Fő utca, Kiss utca, Üzlet utca, Hideg oldal, Nyárfa utca , Béka utca és az Iskola utcákban.   

 

 

Oznamujeme občanom obce, že poplatok za II. polrok 2019 za komunálny odpad je možné zaplatiť na obecnom úrade Imeľ v úradných hodinách alebo prevodom na bankový účet. 

 

Oznamujeme občanom obce, že 21. júna 2019 , v piatok, sa uskutoční zber plastového odpadu a viacvrstvových obalov - tetrapakov .