Navigácia

Obsah

Obec Imeľ zrealizovala projekt "Kultúra národnostných menšín 2015".

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Spomeňme si na zvyky našich predkov

Cieľ použitia dotácie: Príprava a realizácia vystúpenia domácich kolektívov

Termín realizácie projektu: 20.júna 2015

Miesto realizácie projektu: Obec Imeľ - Námestie Jozefa Blaskovicsa

Cieľ projektu:

- zachovanie prvky kultúry, ktorý hrá dôležitú úlohu v obci disponujúcou obyvateľmi hlásiacimi sa k menšinovej národnosti. 

Čiastkovými cieľmi sú:

- Ponúknuť kvalitnú alternatívu zábavy.

- Poukázať na pôsobenie folklórnych skupín prezentujúcich ich tradičné ľudové umenie a tvorbu.

- Umožniť vytvorenie osobných kontaktov medzi účinkujúcimi a ich obecenstvom.

- Zachovať a rozšíriť repertoár piesní, tancov, ktorý je obľúbený aj medzi mladšou generáciou.

 

Plagát k nahladnutiu TU

Pozvánka k nahliadnutiu TU

Úrad vlády SR - logo TU

 

Fotky k nahliadnutiu z projektu