Navigácia

Obsah

Projekt „We Connect for Europe“ bol realizovaný za účelom zblíženia piatich národov zastúpených partnerskými obcami. Jeho tematika bola venovaná aktívnemu Európskemu občianstvu, štyrom slobodám voľného trhu EÚ a ich prínosu pre občanov nových členských štátov. Prostredníctvom predstavenia týchto tém, diskusie a výmeny skúseností na nastolené problémy obce prispeli k zabezpečeniu budúcnosti partnerstva a aj Európskej únie samotnej.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie

 

Informačné listy k nahliadnutiu:

english

slovensky

 

Webstránka k projektu je k nahliadnutiu TU!

http://wce.obecimel.sk/