Navigácia

Obsah

 

"Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ Imeľ - I. etapa"

 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ Imeľ - I. etapa

Obec Imeľ v máji 2018 získalo dotáciu z Ministerstva vnútra SR na projekt s názvom: "Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ Imeľ - I. etapa.

Hlavným cieľom projektu je využitie dotácie na vybudovanie novej strechy, ktorá bude spĺňať všetky kritériá modernej funkčnej a úspornej stavby.