Navigácia

Obsah

"Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ Imeľ - II. etapa"

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ Imeľ - I. etapa

Obec Imeľ v roku 2018 získalo dotáciu z Ministerstva vnútra SR na projekt s názvom: "Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ Imeľ - II. etapa.

Hlavným cieľom projektu je využitie dotácie na rekonštrukciu existujúcej budovy, ktorá bude spĺňať všetky kritériá modernej funkčnej a úspornej stavby.