Obec Imeľ
Obec Imeľ

Zodpovedná osoba GDPR

Zodpovedná osoba GDPR : Ing. Eva Hlušková, PhD

                                                 E-mail: info@iqideas.sk

                                                 Adresa: Priezračná 4461/371

                                                                949 11 Nitra

                                                 tel. č. : +421 902 635 101