Obsah

Faktúry 2018

Zverejnené dňa 19.03.2018 - Faktúry za 1. týždeň 2018

Zverejnené dňa 19.03.2018 - Faktúry za 2. týždeň 2018

Zverejnené dňa 19.03.2018 - Faktúry za 3. týždeň 2018

Zverejnené dňa 19.03.2018 - Faktúry za 4. týždeň 2018

Zverejnené dňa 19.03.2018 - Faktúry za 5. týždeň 2018

Zverejnené dňa 19.03.2018- Faktúry za 6. týždeň 2018

Zverejnené dňa 19.03.2018 - Faktúry za 7. týždeň 2018

Zverejnené dňa 19.03.2018 - Faktúry za 8. týždeň 2018

Zverejnené dňa 19.03.2018 - Faktúry za 9. týždeň 2018

Zverejnené dňa 19.03.2018 - Faktúry za 10. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.05.2018 - Faktúry za 11. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.05.2018 - Faktúry za 12 týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.05.2018 - Faktúry za 13. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.05.2018 - Faktrúy za 14. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.05.2018 - Faktúry za 15.týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.05.2018 - Faktúry za 16. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.05.2018 - Faktúry za 17. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.05.2018 - Faktúry za 18. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.05.2018 - Faktúry za 19. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.05.2018 - Faktúry za 20. týždeň 2018

Zverejnené dňa 13.07.2018 - Faktúry za 21. týždeň 2018

Zverejnené dňa 13.07.2018 - Faktúry za 22. týždeň 2018

Zverejnené dňa 13.07.2018 - Faktúry  za 23. týždeň 2018

Zverejnené dňa 13.07.2018 - Faktúry za 24. týždeň 2018

Zverejnené dňa 13.07.2018 - Faktúry za 25. týždeň 2018

Zverejnené dňa 13.7.2018 -  Faktúry za 26. týždeň 2018

Zverejnené dňa 20.09.2018 - Faktúry za 27. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.09.2018 - Faktúry za 28. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.09.2018 - Faktúry za 29. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.09.2018 - Faktúry za 30. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.09.2018 - Faktúry za 31. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.09.2018 - Faktúry za 32. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.09.2018 - Faktúry za 33. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.09.2018 - Faktúry za 34. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.09. 2018 - Faktúry za 35. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.09.2018 - Faktúry za 36. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.09.2018 - Faktúry za 37. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.11.2018 - Faktúry za 38. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.11.2018 - Faktúry za 39. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.11.2018 - Faktúry za 40. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.11.2018 - Faktúry za 41. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.11.2018 - Faktúry za 42. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.11.2018 - Faktúry za 43. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.11.2018 - Faktúry za 44. týždeň 2018

Zverejnené dňa 21.11.2018 - Faktúry za 45. týždeň 2018

Zverejnené dňa 12.12.2018 - Faktúry za 46. týždeň 2018

Zverejnené dňa 12.12.2018 - Faktúry za 47. týždeň 2018

Zverejnené dňa 12.12.2018 - Faktúry za 48. týždeň 2018

Zverejnené dňa 20.02.2019 - Faktúry za 49. týždeň 2018

Zverejnené dňa 20.02.2019 - Faktúry za 50. týždeň 2018

Zverejnené dňa 20.02.2019 - Faktúry za 51. týždeň 2018

Zverejnené dňa 20.02.2019 - Faktúry za 52. týždeň 2018

 

 

Faktúry 2019

Zverejnené dňa 05.03.2019 - Faktúry za 1. týždeň 2019

Zverejnené dňa 05.03.2019 - Faktúry za 2. týždeň 2019

Zverejnené dňa 05.03.2019 - Faktrúry za 3. týždeň 2019

Zverejnené dňa 05.03.2019 - Faktrúry za 4. týždeň 2019

Zverejnené dňa 05.03.2019 - Faktúry za 5. týždeň 2019

Zverejnené dňa 05.03.2019 - Faktúry za 6. týždeň 2019

Zverejnené dňa 05.03.2019 - Faktúry za 7. týždeň 2019

Zverejnené dňa 05.03.2019 - Faktúry za 8. týždeň 2019

Zverejnené dňa 05.03.2019 - Faktúry za 9. týždeň 2019

Zverejnené dňa 03.05.2019 - Faktúry za 10. týždeň 2019

Zverejnené dňa 03.05.2019 - Faktúry za 11. týždeň 2019

Zverejnené dňa 03.05.2019 - Faktúry za 12. týždeň 2019

Zverejnené dňa 03.05.2019 - Faktúry za 13. týždeň 2019

Zverejnené dňa 03.05.2019 - Faktúry za 14. týždeň 2019

Zverejnené dň 03.05.2019 - Faktúry za 15. týždeň 2019

Zverejnené dňa 03.05.2019 - Faktúra za 16. týždeň 2019

Zverejnené dňa 04.06.2019 - Faktúry za 17. týždeň 2019

Zverejnené dňa 04.06.2019 - Faktúry za 18. týždeň 2019

Zverejnené dňa 04.06.2019 - Faktúry za 19. týždeň 2019

Zverejnené dňa 04.06.2019 - Faktúry za 20. týždeň 2019

Zverejnené dňa 04.06.2019 - Faktúry za 21. týždeň 2019

Zverejnené dňa 17.09.2019 - Faktúry za 22. týždeň 2019

Zverejnené dňa 17.09.2019 - Faktúry za 23. týždeň 2019

Zverejnené dňa 17.09.2019 - Faktúry za 24. týždeň 2019

Zverejnené dňa 17.09.2019 - Faktrúy za 25. týždeň 2019

Zverejnené ňa 17.09. 2019 - Faktúry za 26. týždeň 2019

Zverejnené dňa 17.09.2019 - Faktúry za 27. týždeň 2019

Zverejnené dňa 17.09.2019 - Faktúry za 28. týždeň 2019

Zverejnené dňa 17.09.2019 - Faktúry za 29. týždeň 2019

Zverejnené dňa 17.09.2019 - Faktúry za 30. týždeň 2019

Zverejnené dňa 17.09.2019 - Faktúry za 31. týždeň 2019

Zverejnené dňa 17.09.2019 - Faktúry za 32. týždeň 2019

Zverejnené dńa 17.09.2019 - Faktúry za 33. týždeň 2019

Zverejnené dňa 17.09.2019 - Faktúry za 34. týždeň 2019

Zverejnené dňa 17.09.2019 - Faktúry za 35. týždeň 2019

Zverejnené dňa 07.09.2019 - Faktúy za 36. týždeň 2019

Zverejnené dňa 07.09.2019 - Faktúry za 37. týždeň 2019

Zverejnené dňa 28.11.2019- Faktúry za 37 týždeň - 2. časť

Zverejnené dňa 28.11.2019 - Faktúry za 38. týždeň 2019

Zverejnené dňa 28.11.2019 - Faktúry za 39. týždeň 2019

Zverejnené dňa 28.11.2019 - Faktúry za 40. týždeň 2019

Zverejnené dňa 28.11.2019 - Faktúry za 41. týždeň 2019

Zverejnené dňa 28.11.2019 - Faktúry za 42. týždeň 2019

Zverejnené dňa 28.11.2019 - Faktúry za 43. týždeň 2019

Zverejnené dňa 28.11.2019 - Faktúry za 44. týždeň 2019

Zverejnené dňa 28.11.2019 - Faktúry za 45. týždeň 2019

Zverejnené dňa 28.11.2019 - Faktúry za 46. týždeň 2019

Zverejnené dňa 28.11.2019 - Faktúry za 47. týždeň 2019

Zverejnené dňa 14.01.2020 - Faktúry za 48. týždeň 2019

Zverejnené dňa 14.01.2020 - Faktúry za 49. táždeň 2019

Zverejnené dňa 14.01.2020 - Faktúry za 50. týždeň 2019

Zverejnené dňa 14.01.2020 - Faktúry za 51. týždeň 2019

Zverejnené dňa 14.01.2020 - Faktrúry za 52. týždeň 2019

Zverejnené dňa 20.02.2020 - Faktúry za 52. tždeň 2019

 

 

FAKTÚRY 2020

Zverejnené dňa 20.02.2020 -Faktúry za 1. týždeň 2020

Zverejnené dňa 20.02.2020 - Faktúry za 2. týždeň 2020

Zverejnené dňa 20.02.2020 - Faktúry za 3. týždeň 2020

Zverejnené dňa 20.02.2020 - Faktúry za 4. týždeň 2020

Zverejnené dňa 20.02.2020 - Faktúry za 5. týždeň 2020

Zverejnené dňa 20.02.2020 - Faktúry za 6. týždeň 2020

Zverejnené dňa 20.02.2020 - Faktúry za 7. týždeň 2020

Zverejnené dňa 07.05.2020 - Faktúry za 8. týždeň 2020

Zverejnené dňa 07.05.2020 - Faktúry za 9.týždeň 2020

Zverejnené dňa 07.05.2020 - Faktúry za 10. týždeň 2020

Zverejnené dňa 07.05.2020 - Faktúry za 11. týždeň 2020

Zverejnené dňa 07.05.2020 - Faktúry za 12. týždeň 2020

Zverejnené dňa 07.05.2020 - Faktúry za 13. týždeň 2020

Zverejnené dňa 07.05.2020 - Faktúry za 14. týždeň 2020

Zverejnené dňa 07.05.2020 - Faktúry za 15. týždeň 2020

Zverejnené dňa 07.05.2020 - Faktúry za 16. týždeň 2020

Zverejnené dňa 07.05.2020 - Faktúry za 17. týždeň 2020

Zverejnené dňa 16.06.2020 - Faktúry za 18. týždeň 2020

Zverjnené dňa 16.06.2020 - Faktúry za 19. týždeň 2020

Zverejnené dňa 16.06.2020 - Faktúry za 20. týždeň 2020

Zverejnené dňa 16.06.2020 - Faktúry za 21. týždeň 2020

Zverejnené dňa 16.06.2020 - Faktúry za 22. týždeň 2020

Zverejnené dňa 16.06.2020 - Faktúry za 23. týždeň 2020

Zverejnené dňa 27.07.2020 - Faktrúy za 24. týždeň 2020

Zverejnené dňa 27.07.2020 - Faktúry za 25. týždeň 2020

Zverejnené dňa 27.07.2020 - Faktúry za 26. týždeň 2020

Zverejnené dňa 27.07.2020 - Faktúry za 27. týždeň 2020

Zverejnené dňa 27.07.2020 - Faktúry za 28. týždeň 2020

Zverejnené dňa 27.07.2020 - Faktúry za 29. týždeň 2020

Zverejnené dňa 27.07.2020 - Faktúry za 30. týždeň 2020

Zverejnené dňa 30.09.2020 - Faktúry za 30.týždeň 2020

Zverejnené dňa 30.09.2020 - Faktúry za 31. týždeň 2020

Zverejnené dňa 30.09.2020 - Faktúry za 32.týždeň 2020

Zverejnené dňa 30.09.2020 - Faktúry za 33. týždeň 2020

Zverejnené dňa 30.09.2020 - Faktúry za 34. týždeň 2020

Zverejnené dňa 30.09.2020 - Faktúry za 35. týždeň 2020

Zverejnené dňa 30.09.2020 - Faktúry za 36. týždeň 2020

Zverejnené dňa 30.09.2020 - Faktrúry za 37. týždeň 2020

Zverejnené dňa 30.09.2020 - Faktúry za 38. týždeň 2020

Zverejnené dňa 30.09.2020 - Faktúry za 39. týždeň 2020

 

 

Faktúry odoslané 2018

Zverejnené dňa 19.03.2018 - Faktúry za február 2018

Zverejnené dňa 21.05.2018 - Faktúry za marec -apríl 2018

Zverejnené dňa 13.07.2018 - Faktrúry za apríl -jún 2018

Zverejnené dňa 21.09.2018 - Faktúry za júl - august 2018

Zverejnené dňa 21.11. 2018 - Faktúry sept. -okt. 2018

Zverejnené dňa 12.12.2018 - Faktúry november 2018

 

Faktúry odoslané 2019

Zverejnené dňa 05.03.2019 - Faktúry za január 2019

Zverejnené dňa 05.03.2019- Faktúry za február 2019

Zverejnené dňa 03.05.2019 - Faktúry za marec - apríl 2019

Zverejnené dňa 04.06.2019 - Faktrúry za mesiac máj 2019

Zverejnené dňa 17.09.2019 -  Faktúry za mesiac jún 2019

Zverejnené dňa 17.09.2019- Faktrúry za mesiac august 2019

Zverejnené dňa 28.11.2019 - Faktúry za mesiac september 2019

Zverejnené dňa 28.11.2019 - Faktúry za mesiac október 2019

Zverejnené dňa 14.01.2020 - Odoslané faktúry november 2019

Zverejnené dňa 14.01.2020 - Odoslané faktúry december 2019

 

ODOSLANÉ FAKTÚRY 2020

Zverejnené dňa 20.02.2020 - Faktúry za mesiac január 2020

Zverejnené dňa 07.05.2020 - Faktúry za mesiac február 2020

Zverejnené dňa 07.05.2020 - Faktrúry za mesiac marec 2020

Zverejnené dňa 07.05.2020 - Faktúry za mesiac apríl 2020

Zverejnené dňa 16.06.2020 - Faktúry za mesiac máj 2020

Zverejnené dňa 27.07.2020 -Faktúy za mesiac jún 2020

Zverejnené dňa 30.09.2020 - Faktúry za mesiac júl 2020

Zverejnené dňa 30.09.2020 - Faktúry za mesiac august 2020

 

 

 

 

 

 

 

Faktúry 2017

Zverejnené dňa 06.02.2017 - Faktrúry za 1. týždeň 2017

Zverejnené dňa 06.02.2017 - Faktrúry za 2. týždeň 2017

Zverejnené dňa 06.02.2017 - Faktrúry za 3. týždeň 2017

Zverejnené dňa 02.03.2017 - Faktúry za 4. týždeň 2017

Zverejnené dňa 02.03.2017 - Faktúry za 5. týždeň 2017

Zverejnené dňa 02.03.2017 - Faktúry za 6. týždeň 2017

Zverejnené dňa 02.03.2017 - Faktúry za 7. týždeň 2017

Zverejnené dňa 05.04.2017 - Faktúry za 8. týždeň 2017

Zverejnené dňa 05.04.2017 - Faktúry za 9. týždeň 2017

Zverejnené dňa 05.04.2017 - Faktúry za 10. týždeň 2017

Zverejnené dňa 05.04.2017 - Faktúry za 11. týždeň 2017

Zverejnené dňa 05.04.2017 - Faktúry za 12. týždeň 2017

Zverejnené dňa 09.05.2017 - Faktúry za 13. týždeň 2017

Zverejnené dňa 09.05.2017 - Faktúry za 14. týždeň 2017

Zverejnené dňa 09.05.2017 - Faktúry za 15. týždeň 2017

Zverejnené dňa 09.05.2017 - Faktúry za 16. týždeň 2017

Zverejnené dňa 09.05.2017 - Faktúry za 17. týždeň 2017

Zverejnené dňa 03.07.2017 - Faktúry za 18. týždeň 2017

Zverejnené dňa 03.07.2017 - Faktúry za 19. týždeň 2017

Zverejnené dňa 03.07.2017 - Faktúry za 20. týždeň 2017

Zverejnené dňa 03.07.2017 - Faktúry za 21. týždeň 2017

Zverejnené dňa 03.03.2017 - Faktúry za 22. týždeň 2017

Zverejnené dňa 03.07.2017 - Faktúry za 23. týždeň 2017

Zverejnené dňa 03.07.2017 - Faktúry za 24. týždeň 2017

Zverejnené dňa 03.07.2017 - Faktúry za 25. týždeň 2017

Zverejnené dňa 18.08.2017 - Faktúry za 26. týždeň 2017

Zverejnené dňa 18.08.2017 - Faktúry za 27. týždeň 2017

Zverejnené dňa 18.08.2017 - Faktúry za 28. týždeň 2017

Zverejnené dňa 18.08.2017 - Faktúry za 29. týždeň 2017

Zverejnené dňa 18.08.2017 - Faktúry za 30. týždeň 2017

Zverejnené dňa 18.08.2017 - Faktúry za 31. týždeň 2017

Zverejnené dňa 18.08.2017 - Faktúry za 32. týždeň 2017

Zverejnené dňa 18.09.2017 - Faktúry za 33. týždeň 2017

Zverejnené dňa 11.10.2017- Faktrúry za 34. týždeň 2017

Zverejnené dňa 11.10.2017 - Faktúry za 35. týždeň 2017

Zverejnené dňa 11.10.2017 - Faktúry za 36. týždeň 2017

Zverejnené dňa 11.10.2017 - Faktrúry za  37. týždeň 2017

Zverejnené dňa 11.10.2017 - Faktúry za 38. týždeň 2017

Zverejnené dňa 11.10.2017 - Faktúry za 39. týždeň 2017

Zverejnené dňa 03.11.2017 - Faktúry za 41. týždeň 2017

Zverejnené dňa 03.11.2017 - Faktúry za 42. týždeň 2017

Zverejnené dňa 03.11.2017- Faktúry za 43. týždeň 2017

Zverejnené dňa 27.12.2017 - Faktúry za 44. týždeň 2017

Zverejnené dňa 27.12.2017 - Faktrúry za 45.týždeň 2017

Zverejnené dňa 27.12.2017 - Faktúry za 46.týždeň 2017

Zverejnené dňa 27.12.2017 - Faktúry  za 47. týždeň 2017

Zverejnené dňa 27.12.2017 - Faktrúry za 48. týždeň 2017

Zverejnené dňa 27.12.2017 - Faktrúry za 49.týždeň 2017

Zverejnené dňa 27.12.2017 - Faktrúry za 50. týždeň 2017

Zverejnené dňa 19.01.2018 - Faktúry za 51. týždeň 2017

Zverejnené dňa 19.01.2018 - Faktrúry za 52. týždeň 2017

 

 

 

Faktúry odoslané 2017

Zverejnené 27.12.2017 - Faktúry odoslané 1-9/2017

Zverejnené dňa 27.12.2017 - Faktúry odoslané 10/2017

Zverejnené dňa 19.01.20018 - Faktúry odoslané 12/2017

 

Faktúry 2016

Zverejnené dňa 17.02.2016 - Faktúry za 1. týždeň 2016

Zverejnené dňa 17.02.2016 - Faktúry za 2.. týždeň 2016

Zverejnené dňa 17.02.2016 - Faktúry za 3. týždeň 2016

Zverejnené dňa 17.02.2016 - Faktúry za 4. týždeň 2016

Zverejnené dňa 17.02.2016 - Faktúry za 5. týždeň 2016

Zverejnené dňa 17.02.2016 - Faktúry za 6. týždeň 2016

Zverejnené dňa 14.03.2016 - Faktúry za 7. týždeň 2016

Zverejnené dňa 14.03.2016 - Faktúry za 8. týždeň 2016

Zverejnené dňa 14.03.2016 - Faktrúry za 9. týždeň 2016

Zverejnené dňa 05.04.2016 - Faktúry za 10. týždeň 2016

Zverejnené dňa 05.04.2016 - Faktúry za 11. týždeň 2016

Zverejnené dňa 05.04.2016 - Faktúry za 12. týždeň 2016

Zverejnené dňa 15.04.2016 - Faktúry za 13. týždeň 2016

Zverejnené dňa 15.04.2016 - Faktúry za 14. týždeň 2016

Zverejnené dňa 15.04.2016 - Faktrúry za 15. týždeň 2016

Zverejnené dňa 09.05.2016 - Faktúry za 16. týždeň 2016

Zverejnené dňa 09.05.2016 - Faktúry za 17. týždeň 2016

Zverejnené dňa 09.05.2016 - Faktúry za 18. týždeň 2016

Zverejnené dňa 15.06.2016 - Faktúry za 19. týždeň 2016

Zverejnené dňa15.06.2016 - Faktrúry za 20. týždeň 2016

Zverejnené dňa 15.06.2016 - Faktúry za 21. týždeň 2016

Zverejnené dňa 15.06.2016 - Faktúry za 22. týždeň 2016

Zverejnené dňa 15.06.2016 - Faktúry za 23. týždeň 2016

Zverejnené dňa 27.07.2016 - Faktúry za 24. týždeň 2016

Zverejnené dňa 27.07.2016 - Faktúry za 25. týždeň 2016

Zverejnené dňa 27.07.2016 - Faktúry za 26. týždeň 2016

Zverejnené dňa 27.07.2016 - Faktúry za 27. týždeň 2016

Zverejnené dňa 27.07.2016 - Faktúry za 28. týždeň 2016

Zverejnené dňa 27.07.2016 - Faktúry za 29. týždeň 2016

Zverejnené dňa 09.09.2016 - Faktúry za 30. týždeň 2016

Zverejnené dňa 09.09.2016 - Faktúry za 31. týždeň 2016

Zverejnené dňa 09.09.2016 - Faktúry za 32. týždeň 2016

Zverejnené dňa 09.09.2016 - Faktúry za 33. týždeň 2016

Zverejnené dňa 09.09.2016 - Faktúry za 34. týždeň 2016

Zverejnené dňa 09.09.2016 - Faktúry za 35. týždeň 2016

Zverejnené dňa 04.10.2016 - Faktúry za 36. týždeň 2016

Zverejnené dňa 04.10.2016 - Faktúry za 37. týždeň 2016

Zverejnené dňa 04.10.2016 - Faktúry za 38. týždeň 2016

Zverejnené dňa 11.10.2016 - Faktúry za 39. týždeň 2016

Zverejnené dňa 11.10.2016 - Faktúry za 40. týždeň 2016

Zverejnené dňa 22.11.2016 - Faktúry za 41. týždeň 2016

Zverejnené dňa 22.11.2016 - Faktúry za 42. týždeň 2016

Zverejnené dňa 22.11.2016 - Faktúry za 43. týždeň 2016

Zverejnené dňa 22.11.2016 - Faktúry za 44. týždeň 2016

Zverejnené dňa 20.12.2016 - Faktúry za 45. týždeň 2016

Zverejnené dňa 20.12.2016 - Faktúry za 46. týždeň 2016

Zverejnené dňa 20.12.2016 - Faktúry za 47. týždeň 2016

Zverejnené dňa 20.12.2016 - Faktúry za 48. týždeň 2016

Zverejnené dňa 20.12.2016 - Faktúry za 49. týždeň 2016

Zverejnené dňa 20.12.2016 - Faktúry za 50. týždeň 2016

Zverejnené dňa 05.01.2017 - Faktúry za 51. týždeň 2016

Zverejnené dňa 05.01.2017 - Faktúry za 52. týždeň 2016

Zverejnené dňa 06.02.2017 - Faktúry za 52 týždeň 2016

Faktúry 2015

 

Zverejnené dňa 23.01.2015 - Faktúry za 1. a 2. - týždeň

Zverejnené dňa 23.01.2015 - Faktúry za 3. týždeň

Zverejnené dňa 05.03.2015 - Faktúry za 4. týždeň 2015

Zverejnené dňa 05.03.2015 - Faktúry za 5. týždeň 2015

Zverejnené dňa 05.03.2015 - Faktúry za 6. týždeň 2015

Zverejnené dňa 05.03.2015 - Faktúry za 7. týždeň 2015

Zverejnené dňa 05.03.2015 - Faktúry za 8. týždeň 2015

Zverejnené dňa 05.03.2015 - Faktúry za 9. týždeň 2015

Zverejnené dňa 16.03.2015 - Faktúrry za 10. týždeň 2015

Zverejnené dňa 23.03.2015 - Faktúry za 11. týždeň 2015

Zverejnené dňa 02.04.2015 - Faktúry za 12. týždeň 2015

Zverejnené dňa 02.04.2015 - Faktrúry za 13. týždeň 2015

Zverejnené dňa 22.04.2015 - Faktúry za 14 týždeň 2015

Zverejnené dňa 28.04.2015 - Faktúry za 15. týždeň 2015

Zverejnené dňa 28.042015 - Faktúry za 16. týždeň 2015

Zverejenené dňa 12.05.2015 - Faktúry za 17. týždeň 2015

Zverejnené dňa 12.05.2015 - Faktúry za 18. týždeň 2015

Zverejnené dňa 25.05.2015 - Faktúry za 19. týždeň 2015

Zverejnené dňa 25.05.2015 - Faktrúry za 20. týždeň 2015

Zverejnené dňa 01.06.2015 - Faktrúry za 21. týždeň 2015

Zverejnené dňa 08.06.2015 - Faktúry za 22. týždeň 2015

Zverejnené dňa 12.06.2015 - Faktúry za 23. týždeň 2015

Zverejnené dňa 19.06.2015 - Faktúry za 24. týždeň 2015

Zverejnené dňa 30.06.2015 - Faktúry za 25. týždeň 2015

Zverejnené dňa 30.06.2015 - Faktúry za 26. týždeň 2015

Zverejnené dňa 13.07.2015 - Faktúry za 27. týždeň 2015

Zverejnené dňa 22.07.2015 - Faktúry za 28. týždeň 2015

Zverejnené dňa 22.07.2015 - Faktúry za 29. týždeň 2015

Zverejnené dňa 18.08.2015 - Faktúry za 30. týždeň 2015

Zverejnené dňa 03.09.2015 - Faktúry za 31. týždeň 2015

Zverejnené dňa 03.09.2015 - Faktúry za 32. týždeň 2015

Zverejnené dňa 03.09.2015 - Faktúry za 33. týždeň 2015

Zverejnené dňa 03.09.2015 - Faktúry za 34 - 35. týždeň 2015

Zverejnené dňa 14.09.2015 - Faktrúry za 35 týždeň 2015 2. časť

Zverejnené dňa 14.09.2015 - Faktúry za 36. týždeň 2015

Zverejnené dňa 29.09.2015 - Faktrúry za 37. týždeň 2015

Zverejnené dňa 29.09.2015 - Faktrúry za 38. týždeň 2015

Zverejnené dňa 12.10.2015 - Faktúry za 39.týždeň 2015

Zverejnené dňa 12.10.2015 - Faktrúry za 40. týždeň 2015

Zverejnené dňa 06.11.2015 - Faktúry za 41. týždeň 2015

Zverejnené dňa 06.11.2015 - Faktúry za 42. týždeň 2015

Zverejnené dňa 06.11.2015 - Faktrúry za 43. týždeň 2015

Zverejnené dňa 06.11.2015 - Faktúry za 44. týždeň 2015

Zverejnené dňa 08.12.2015 - Faktúry za 45. týždeň 2015

Zverejnené dňa 08.12.2015 - Faktúry za 46. týždeň 2015

Zverejnené dňa 08.12.2015 - Faktúry za 47. týždeň 2015

Zverejnené dňa 05.01.2016 - Faktúry za 48. týždeň 2015

Zverejnené dňa 05.01.2016 - Faktúry za 49. týždeň 2015

Zverejnené dňa 05.01.2016 - Faktúry za 50. týždeň 2015

Zverejnené dňa 05.01.2016 - Faktúrry za 51. týždeň 2015

Zverejnené dňa 05.01.2016 - Faktúry za 52. týždeň 2015

Zverejnené dňa 17.02.2016 - Faktúry za 53. týždeň 2015

 

 

 

 

Faktúry 2014

 

Faktúry - 2013

 

Faktúry - 2012

 

Faktúry - 2011