Obsah

Objednávky

Marec 2011


Objednávky 2012


Obejdnávky 2013


Objednávky 2014

 

Objednávky 2015

 

Objednávky 2016

 

Objednávky 2017

Zverejnené dňa 11.10.2017 - Objednávky od 1-9 /2017

Objednávky 2018

Zverejnené dňa 26.9.2018 - Objednávka medzi obcou Imeľ a Aquaplan, s.r.o.

Zverejnené dňa 26.9.2018 - Objednávka medzia obcou Imeľ a TTworks s.r.o.

Zverejnené dňa 1.10.2018 - Objednávka medzi obcou Imeľ a SATES, a.s.

Zverejnené dňa 10.10.2018 - Objednávka medzi obcou Imeľ a Darton, s.r.o.

Zverejnené 16.10.2018 - Objednávka medzi obcou Imeľ a SATES, a.s.

Zverejnené dňa 18.10.2018-Objednávka medzi obcou Imeľ a Ing. Kianek Róbert - DOMOVO

Zverejnené 18.12.2018 - Objednávka medzi obcou Imeľ a firmou DARTON, s.r.o.

Zverejnené dňa 18.12.2018 - Objednávka medzi obcou Imeľ a Ing. Kianek Robert - DOMOVO

Zverejnené dňa 18.12.2018 - Objednávka medzi obcou Imeľ a PROJEKTING ŠGT s.r.o.

 

Objednávky 2019

Zverejnené dňa 30.1.2019 - Objednávka medzi obcou Imeľ a firmou TZB projekt s.r.o.

Zverejnené dňa 26.2.2019 - Objednávka medzi obcou Imeľ a firmou PROJEKTING ŠGT s.r.o.

 

Objednávky 2020

Zverejnené dňa 03.03.2020/ Objednávka medzi obec Imeľ a TENZONA Slovakia s.r.o.

Zverejnené dňa 22.04.2020/ Objednávka medzi Obec Imeľ a KL Progres s.r.o.

Zverejnené dňa 05.05.2020- Objednávka medzi Obec Imeľ a Kalixstav spol s.r.o.

Zverejnené dňa 22.05.2020/ Objednávka číslo 10/2020 medzi obec Imeľ a UNIKOV NITRA, s.r.o.

Zverejnené dňa 08.07.2020 - Objednávka - Ervín Recska