Navigácia

Obsah

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

 

Vigyázzunk idős szeretteinkre! Mondjunk NEMET a csalóknak!

 

SENIORI, sme tu pre Vás! Povedzme  STOP  podvodníkom!

 

Uznesenie vlády SR č. 169 z 27.03.2020 - rzšírenie núdzovesho stavu

 

OLP/2778/2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 28.03.2020

 

OLP/2777/2020 - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 29.03.2020

 

 Žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky

ŽIADOSŤ O POUKAZANIE POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI NA ÚČET - TU

 

2733/2020. Opatrenia Úradu verejnéhozdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 24.0.2020

2732/2020 Opatrenia Úradu verejnéhozdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 24.0.2020

2731/2020 Opatrenia Úradu verejnéhozdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 23.03.2020

2775/2020 Opatrenia Úradu verejnéhozdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 24.03.2020

 

Pomoc občanom obce v karanténe

 

Leták v MJ -  1

Leták v MJ - 2

Karanténne opatrenie účinné do 19.03.2020

 

Usmerenie hlavného  hygienika  SR v súvisosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV2  - piata aktualizácia

 

COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý

 

COVID - 19: Pommoc sebe a druhým

 

10 odporúčaní pri COVID-19

 

COVID-19: Osoby s vyšším rizikom ochorenia

 

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - zmena

 

Informácia o opatreniach pri vybavovaní občanov na oddeleniach dokladov OR PZ v Komárne

 

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

 

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvisosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

 

Zmena stránkových hodín - Nyitvatartási idő változása TU!

 

Uznesenie Vlády SR - vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením zdravia II. stupňa z dôvodu ochororenia COVID- 19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

 

Zoznam mobilných telefónnych číslach - epidemiológie RÚVZ v SR

Oznam - MZ SR

Felhívás

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - zákaz hromadných podujatí

UPSVR prijíma opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Stanovisko MŠVVŠ SR k opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Správy