Obec Imeľ
Obec Imeľ

Charakteristika obce

Vymedzenie územia obce

Obec Imeľ leží na Podunajskej nížine medzi riekami Nitra a Žitava, 10 km južne od Nových Zámkov a 20 km severne od Komárna. Rozloha územia obce predstavuje 2 319 ha, pričom rozloha intravilánu obce je 320 ha.

Okolie obce - príroda

Územie obce leží v nadmorskej výške 108 - 121 m. Západná časť leží na mokrej nive Nitry, východná na nízkom vale s rozsiahlimy pokrovmy viatych pieskov, ktorých duny miestami vysoké až 10 metrov. Pôdy sú tu nivné a lužné, v pieskoch mačinové. Za zmienku stoja dve zaujímavé prírodné územia.                                                                                                                      

Veľké lúky, ktorých územie predstavuje zvyšky vlhkých lúk tvoriacich rozsiahle plochy medzi tokom Váhu a Nitry. Územia sa rozprestierajú v chotároch obcí Imeľ a Nesvady. Tieto lúky sú dnes väčšinou premenené na oráčiny. Zvyšky týchto lúk sa zachovali na pravom brehu rieky Nitry. Miestami sa tu vyskytujú mokriny so zárastom tŕstia. Na lúkach sú roztrúsené skupiny vŕb, topoľov a krovín. Toto územie je vynikajúcim biotopom močiarneho vtáctva. Hniezdia tu aj vzácne druhy, napríklad krakľa belasá (Coracias garrulus).                                                                

Východnú časť územia obce tvoria piesky a lesné porasty, ktoré predstavujú časť územia pieskových presypov, pokryté prevažne agátovým porastom. Vrcholová časť kopca je zarastená dobre zachovanou pieskomilnou vegetáciou. Územie je cenné z hľadiska druhotnej pestrosti flóry, vegetačného krytu a samofytných spoločenstiev.                                                      

Na Slovensku od 15. novembra 2008 bolo vyhlásených 21 chránených vtáčích území, z ktorých v Nitrianskom samosprávnom kraji je rozlohou najväčšie práve CHVÚ Dolné Považie. Zahrňuje alúviá Nitry, Žitavy a Dolného Váhu. Toto územie predstavuje v rámci Slovenska jedno z významných hniezdisk stepných druhov vtákov viazaných na otvorené biotopy nížinnej krajiny (napr.: včelárik zlatý /Merops apiaster/).

Obec

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle playapp store

Sme členmi

rra

Firmy a podnikanie vobci

firmy v obci

Podnikajte v obci

Virtuálna prehliadka

logo

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vyhľadanie lekára

Portál na vyhľadávanie lekárov