Obec Imeľ
Obec Imeľ

Poslanci OZ

Poslanci obecného zastupiteľstva

  • 1.Ing. Tomáš Bacigál                 - poslanec obecného zastupiteľstva
  • 2. Mgr. Viktória Harisová           - poslankyňa a členka rady obecného zastupiteľstva
  • 3. PharmDr. Alica Kovácsová    - poslankyňa obecného zastupiteľstva
  • 4.  Ladislav Krkan                        - poslanec obecného zastupiteľstva
  • 5. Ing. Adam Novák                     - poslanec obecného zastupiteľstva
  • 6. Ing. Eva Palcútová                   - poslankyňa obecného zastupiteľstva
  • 7. Marián Tóth                              - poslanec a člen rady obecného  zastupiteľstva
  • 8. Erika Varga                               - poslankyňa obecného zatupiteľstva
  • 9. Ladislav Závodský                  - poslanec a člen rady obecného zastupiteľstva

Marián Tóth                                       - zástupca starostu obce Imeľ

Mgr. Miklós Csintalan                      -  hlavný kontrolór obce