Obec Imeľ
Obec Imeľ

Predpisy obce Imeľ

OBEC:

1) Právomoci a kompetencie obce 

a)       SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:

Obec  IMEĽ  bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990.

b)       PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

-          Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)

-          zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)

-          platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

-          všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Všeobecné

Komunitný plán sociálnych služieb 2017

Zverejnené dňa 06.11.2017 - Komunitný plán sociálnych služieb 2017.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 3,27 MB
Stiahnuté: 820×
Vložené: 13. 11. 2023

Komunitný plán sociálnych služieb obce Imeľ - Programové obdobie 2022 - 2026

Komunitny plan socialnych sluzieb Imel 2022 - 2026.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,66 MB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 19. 2. 2024

Organizačný poriadok OÚ obce Imeľ

Organizačný poriadok OÚ obce Imeľ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,96 MB
Stiahnuté: 465×
Vložené: 3. 12. 2020

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK KOMPOSTÁREŇ OBEC IMEĽ

Prevádzkový poriadok kompostáreň imeľ 2022 finálny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 804,65 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 8. 12. 2022

Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska obce Imeľ

Zverejnené dňa 16.05.2016 - Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska obce Imeľ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB
Stiahnuté: 598×
Vložené: 13. 11. 2023

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Programovacie obdobie 2016-2025

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Programovacie obdobie 2016-2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,2 MB
Stiahnuté: 928×
Vložené: 3. 12. 2020

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Imeli 2015

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Imeli 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,34 MB
Stiahnuté: 301×
Vložené: 3. 12. 2020

Sadzobník cien za služby poskytované obcou a za krátkodobý nájom majetku obce Imeľ

Sadzobník cien za služby poskytované obcou a za krátkodobý nájom majetku obce Imeľ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 959,92 kB
Stiahnuté: 95×
Vložené: 10. 5. 2023

Smernica o protispoločenskej činnosti obce Imeľľ č. 1/2023

Smernica o protispoločenskej činnosti obce Imeľ č. 1-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 773,08 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 30. 8. 2023

Smernica starostu obce Imeľ č. 2/2021 o pužívaní služobých motorových vozidiel pri plnení úloh obce Imeľ a obecného úradu v Imeli.

Smernica starostu obce č. 2-2021 požívanie služ. mot vozidliel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 143×
Vložené: 4. 3. 2022

Štatút obce Imeľ

Štatút obce Imeľ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,37 MB
Stiahnuté: 415×
Vložené: 3. 12. 2020

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Imeľ - platné od 01.11.2023.

Zásady hospodárenia a nakldania s majetkm Obec Imeľ 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19 MB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 27. 10. 2023

Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Imeľ

Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Imeľ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 649,45 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 28. 12. 2022

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Imeľ

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Imeľ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,45 MB
Stiahnuté: 424×
Vložené: 3. 12. 2020

2020

Zverejnené dňa 13.05.2020 Smernica Obce Imeľ č.1-2020 o vybavovaní sťažností

Zverejnené dňa 13.05.2020 Smernica Obce Imeľ č.1-2020 o vybavovaní sťažností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,53 MB
Stiahnuté: 294×
Vložené: 3. 12. 2020

2019

Zverejnené dňa 18.09.2019 - Smernica k pdávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54-2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zverejnené dňa 18.09.2019 - Smernica k pdávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54-2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB
Stiahnuté: 235×
Vložené: 3. 12. 2020