Obec Imeľ
Obec Imeľ

Sprístupnenie informácií

Zriadenie obce

     Obec Imeľ bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23. a  24. 11. 1990

 

PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

  • Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE (17.79 kB)

INFORMÁCIE O SPÔSOBE ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ (17.07 kB)

PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV (20.48 kB)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE (13.74 kB)

NEHNUTEĽNOSTI A HNUTEĽNÉ VECI Z VLASTNÍCTVA OBCE, KTORÉ OBEC PREVIEDLA, ALEBO KTORÉ PREŠLI DO VLASTNÍCTVA FYZICKÝCH ALEBO PRÁVNICKÝCH OSÔB. (18.96 kB)

INFORMÁCIE O PREDAJI MAJETKU OBCE: (13.47 kB)

INFORMÁCIE O NÁJME MAJETKU OBCE: (13.53 kB)

TERMÍNY ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A NÁVRH PROGRAMU (14.85 kB)

ZÁPISNICE Z VEREJNÝCH ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (15.42 kB)

NÁVRHY VŠEOBECNE ZÁVAZNÝCH NARIADENÍ (14.83 kB)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA SCHVÁLENÉ OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM (13.94 kB)

ÚDAJE O DOCHÁDZKE POSLANCOV NA ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (15.78 kB)

VÝPISY O HLASOVANÍ POSLANCOV (14.56 kB)

 

Zápisnice o zasadnutia z OZ, uznesenia z OZ, účasť poslancov na zasadnutí OZ, návrhy všeobecne záväzných nariadení obce Imeľ,    všeobecne záväzné nariadenia obce Imeľ, zámery: sekcia Samospráva, - úradná tabuľa - aktuálne záznamy alebo archívne záznamy.

viď. link:

samosprava/uradna-tabula/?kshow=&hledej=&search-words-type=allWords&kde_hledat=sekce&kateg%5B4%5D=4&sortby=created&cas=all&doba=1&casod=&casdo=&sort=1&order=0&show=1

 

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

Samospráva

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle playapp store

Sme členmi

rra

Firmy a podnikanie vobci

firmy v obci

Podnikajte v obci

Virtuálna prehliadka

logo

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Vyhľadanie lekára

Portál na vyhľadávanie lekárov