Navigácia

Obsah

Zmluvy - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Imeľ

Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ

 

Oznámenie o zrušení postupu zadávania podlimitnej zákazky - Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ - stavebná časť

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - strojné vybavenie - ,,Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ

 

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

 

Havarijný stav vykurovania Základnej školy s materskou školou, Školská 89/7, Imeľ - rok 2014

 

Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ - strojné vybavenie - Oznámenie o zrušení postupu zadávania podlimitnej zákazky a oprave