Obec Imeľ
Obec Imeľ

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov 2021

Informácie SOBD 2021 - asistované sčítanie - mobilný asitent (3 MB)

Spoločné tlačové vyhlásenie Štatistického úradu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021 

Informačné letáky - Občianstvo, národnosť a materinský jazyk 

Základné informácie 

Najčastejšie otázky 

Príprava na sčítanie obyvateľov 

 

Informatívne videá - youtube

 

Všeobecné informácie 

Inštruktážne video 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Klik k lepšej budúcnosti 

Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní? 

Čím bude výnimočné sčítanie v roku 2021? 

Čo znamená a kedy nastane rozhodujúci deň sčítania? 

Ako je zabezpečená ochrana osobných údajov obyvateľov? 

 

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo ostatné orgány štátnej správy (napr. Register fyzických osôb, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR). Kombinované sčítanie ako metóda zabezpečenia údajov je vo svete považovaná za určité premostenie pri prechode od tradičného sčítania k plne registrovému sčítaniu. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním.

Sčítanie obyvateľov 

Uskutoční sa v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania.

Elektronické samosčítanie v období pandémie je najbezpečnejšie. Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa.

Počas elektronického samosčítania obyvateľov  bude k dispozícii Call centrum na telefónnom čísle 02/20 92 49 19 a 02/22 11 99 99Infolinka slúži ako metodická a informačná podpora pre obyvateľov a bude dostupná počas celej doby sčítania 7 dní v týždni, od 8.00 do 20.00 hodiny.

Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno- ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Povinnosť sčítať sa Vám vyplýva zo zákona. Za nesplnenie tejto povinnosti Vám môže byť udelená pokuta až vo výške 250,- €.

 

Ako sa sčítať

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu. Samosčítanie predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia privátnej zóny obyvateľa.

Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami(napr. z dôvodu imobility), budú môcť využiť aj službu asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľovi so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada. Obyvatelia v zariadení (napr. zariadenia sociálnych služieb, zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti) budú sčítaní prostredníctvom asistenta v zariadení. Elektronické sčítanie prináša so sebou aj určité otázky spojené s bezpečnosťou uchovávania údajov. Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Bezpečnosť všetkých údajov je totiž prioritou a zároveň aj jednou zo základných podmienok elektronického sčítania. Všetky získané údaje budú bezpečne chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým je 1. január 2021.

 

 

spôsob

 

Informatívne video:

https://vimeo.com/471290558

 

Tlačové správy a iné informácie:

SODB2021 - Plagát 

SODB2021 - Leták 

Tlačová správa zo dňa 20.01.2021

Oznam Štatistického úradu SR (21.01.2021)

 

 

Upozornenie sčítanie obyvateľov (381.75 kB)

 

Udalosti v obci

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle playapp store

Sme členmi

rra

Firmy a podnikanie vobci

firmy v obci

Podnikajte v obci

Virtuálna prehliadka

logo

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vyhľadanie lekára

Portál na vyhľadávanie lekárov