Obec Imeľ Obec Imeľ
Pondelok, 1. september 2014
  Úvod   O obci   Samospráva   Kultúra   Šport   Občanom   Kontakty  

Ing. František Tyukos
Ing. František Tyukos - starosta obce
Starosta obce
Spýtať sa starostu»

  Počasie
 
    Aktuálna teplota (1. 9. 2014): °C
Dnes


/ °C
Zajtra


/ °C

  TV Hemeu
 
    Obecná televízia Imeľ
  Aktuality
 
Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 - Választások az önkormányzatok 2014-ben
Výpis uznesenia č. 34/2014-7  - určenie počtu poslancov  podľa §11 ods. 3 písm. d/, a určenie úväzku starostu obce podľa  § 11 ods. 3 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - TU

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí - TUBližšie informácie nájdete na stránke
:
  - www.minv.sk,
v sekcii ,,Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014".
 -
Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o  voľbách do orgánov samosprávy obcí  v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie - Verejná vyhláška
Rozhodnutie - Verejná vyhláška vo veci dodatočného povolenia stavby "Havarijná stavba - Rekonštrukcia NTL plynovodov z Litenu v obci Imeľ" vrátane pripojovacích plynovodov na ul. Družstevná, Športová, Dlhá, Zdravotnícka a Tulipánová  - je k nahliadnutiu TU
Africký mor ošípaných
Aktuálne informácie ohľadom výskytu afrického moru ošípaných v susedných krajinách EÚ je možné k nahliadnutiu tu.
Obené zastupiteľstvo
Starosta obce Imeľ Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 5. augusta 2014 v utorok so začiatkom o 15.00 hodine v malej zasadačke obecného úradu Imeľ. Zasadnutie je verejné.

  Fotogaléria
 
    Fotoalbumy