Obec Imeľ Obec Imeľ
Streda, 1. október 2014
  Úvod   O obci   Samospráva   Kultúra   Šport   Občanom   Kontakty  

Ing. František Tyukos
Ing. František Tyukos - starosta obce
Starosta obce
Spýtať sa starostu»

  Počasie
 
    Aktuálna teplota (1. 10. 2014): °C
Dnes


/ °C
Zajtra


/ °C

  TV Hemeu
 
    Obecná televízia Imeľ
  Aktuality
 
Pripomienky k CP
Oznamujeme občanom obce, že kto má pripomienky k cestovnému poriadku prímestských liniek na rok 2015, svoje podnety a pripomienky môže písomne odovzdať na Obecnom úrade Imeľ v úradných hodinách najneskôr do 08. októbra 2014.
Vzdelávacie programy
Poradenské centrum pre dospelých organizuje bezplatné odborné vzdelávanie pre nezamestnaných vo viac ako 40 - tich profesiách. Bližšie informácie o vzdelávacích programoch je k nahliadnutiu tu.
Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 - Választások az önkormányzatok 2014-ben
Výpis uznesenia č. 34/2014-7  - určenie počtu poslancov  podľa §11 ods. 3 písm. d/, a určenie úväzku starostu obce podľa  § 11 ods. 3 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - TU

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí - TU

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Imeli - TU

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Imeli - TU

Odvolanie kandidatúry pre voľby za poslanca OZ  vo voľbách do orgánov samosprávy obci v roku 2014

Bližšie informácie nájdete na stránke:
  - www.minv.sk,
v sekcii ,,Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014".
 -
Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o  voľbách do orgánov samosprávy obcí  v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie - Verejná vyhláška
Rozhodnutie - Verejná vyhláška vo veci dodatočného povolenia stavby "Havarijná stavba - Rekonštrukcia NTL plynovodov z Litenu v obci Imeľ" vrátane pripojovacích plynovodov na ul. Družstevná, Športová, Dlhá, Zdravotnícka a Tulipánová  - je k nahliadnutiu TU

  Fotogaléria
 
    Fotoalbumy