Obec Imeľ Obec Imeľ
Sobota, 23. august 2014
  Úvod   O obci   Samospráva   Kultúra   Šport   Občanom   Kontakty  

Ing. František Tyukos
Ing. František Tyukos - starosta obce
Starosta obce
Spýtať sa starostu»

  Počasie
 
    Aktuálna teplota (23. 8. 2014): °C
Dnes


/ °C
Zajtra


/ °C

  TV Hemeu
 
    Obecná televízia Imeľ
  Aktuality
 
Zber elektroodpadu a zmesných plastov

Obec Imeľ oznamuje občanom obce, že organizuje zber elektronických a elektrických zariadení všetkého druhu ako sú: chladničky, mrazničky, práčky, vysávače, tlačiarne, počítače, videokamery, svietidlá, žiarivky, vrtačky, pílky aj akumulátory a batérie.

Zároveň Vám oznamujeme, že v tej istej dobe bude pristavený kontajner na zmesné platy všetkého druhu ako sú: umelé bedne, konvy, črepníky, polievacie a závlahové hadice a iný plastový odpad okrem PET fliaš.

Zber uvedeného odpadu sa uskutoční na dvore Nízkoprahového denného centra na ulici Hlavná č. 232 v piatok 22. augusta 2014 od 12.00 do 20.00 hodiny a v sobotu 23. augusta od 8.00 do 20.00 hodiny.

Žiadame občanov, aby iný odpad nehádzali do kontajnera.

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 - Választások az önkormányzatok 2014-ben
Výpis uznesenia č. 34/2014-7  - určenie počtu poslancov  podľa §11 ods. 3 písm. d/, a určenie úväzku starostu obce podľa  § 11 ods. 3 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - TU

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí - TUBližšie informácie nájdete na stránke
:
  - www.minv.sk,
v sekcii ,,Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014".
 -
Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o  voľbách do orgánov samosprávy obcí  v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie - Verejná vyhláška
Rozhodnutie - Verejná vyhláška vo veci dodatočného povolenia stavby "Havarijná stavba - Rekonštrukcia NTL plynovodov z Litenu v obci Imeľ" vrátane pripojovacích plynovodov na ul. Družstevná, Športová, Dlhá, Zdravotnícka a Tulipánová  - je k nahliadnutiu TU
Prerušenie distribúcie elektriny
Obec Imeľ oznamuje občanom obce, že dňa 26.08.2014 od 9:00 do 11:00 hod. z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
Agátová, Brehy, Lipová, Loka PD Imeľ, Malá, Nová, Pivničný rad, Vršky.


  Fotogaléria
 
    Fotoalbumy