Obec Imeľ
Obec Imeľ

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 9. 2023

Projektová dokumentácia

Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie

39 744,00 EUR

PROJEKTING ŠGT s.r.o.

Obec Imeľ

11. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie NSK - asfaltovanie

Zmluva o poskytnutí dotácie NSK - asfaltovanie

5 000,00 EUR

Obec Imeľ

Nitriansky samosprávny kraj

5. 9. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov - FAMILY DANCE CENTRUM

Zmluva o nájme nebytových priestorov - FAMILY DANC

15,00 EUR

FAMILY DANCE CENTRUM

Obec Imeľ

5. 9. 2023

Kúpna zmluva č. 19/7/23

Kúpna zmluva - č. 19/7/23

5 959,20 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Obec Imeľ

4. 9. 2023

Kúpna zmluva Róbert Bartuš / Kolesový traktor s čelným nakladačom

Kúpna zmluva Róbert Bartuš

81 840,00 EUR

Róbert Bartuš, s.r.o.

Obec Imeľ

31. 8. 2023

Kúpna zmluva - Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu na zbernom dvore Imeľ

Kúpna zmluva AGROBOR

88 800,00 EUR

AGROBOR, s.r.o.

Obec Imeľ

31. 8. 2023

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej

1 000,00 EUR

VESELÁ LABKA

Obec Imeľ

28. 8. 2023

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných

Neuvedené

Národná agentúry pre sieťové a elektronické služby

Obec Imeľ

28. 8. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre EP

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certif

Neuvedené

Národná agentúry pre sieťové a elektronické služby

Obec Imeľ

9. 8. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2022 zo dňa 04.05.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2022 zo dňa 04.

235 790,81 EUR

DARTON s.r.o.

Obec Imeľ

4. 8. 2023

Zmluva o dielo č. 5/2023

Zmluva o dielo č. 5/2023

55 955,65 EUR

DARTON s.r.o.

Obec Imeľ

18. 7. 2023

ZMLUVA č.702/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

ZMLUVA č.702/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na

400,00 EUR

Obec Imeľ

Nitriansky samosprávny kraj

17. 7. 2023

Riešenie migračných výziev v obci Imeľ

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

28 600,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizíácie SR

Obec Imeľ

17. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

28 600,00 EUR

Obec Imeľ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizíácie SR

14. 7. 2023

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Imeľ

13. 7. 2023

ZMLUVA č.244/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu

ZMLUVA č.244/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na p

362,00 EUR

Obec Imeľ

Nitriansky samosprávny kraj

26. 6. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy o prevádzkovaní

43/06/81767/020

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky

Obec Imeľ

6. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP PO1-SC111-2021-72-96

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP PO1-SC111-2021-72

254 712,56 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Imeľ

5. 6. 2023

Zmluva o nájme obecného bytu M. Dobosiová

Zmluva o nájme obecného bytu M. Dobosiová

57,00 EUR

Obec Imeľ

Mária Dobosiová ml.

1. 6. 2023

Dodatok č. 012 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300141062

Dodatok č. 012 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300141

Neuvedené

Obec Imeľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

1. 6. 2023

Dodatok č. 012 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 012 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Obec Imeľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

30. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Neuvedené

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Imeľ

26. 5. 2023

Zmluva o nájme obecného bytu - H. Lovászová

Zmluva o nájme obecného bytu - H. Lovászová

65,00 EUR

Obec Imeľ

Helena Lovászová

23. 5. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistná zmluva č. 2409006769

230 340,50 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Imeľ

22. 5. 2023

Zmluva o nájme obecného bytu - M. Dobosiová

Zmluva o nájme obecného bytu - M. Dobosiová

95,00 EUR

Obec Imeľ

Mária Dobosiová st.

18. 5. 2023

Zmluva o nájme obecného bytu - R. Suchan

Zmluva o nájme obecného bytu - R. Suchan

185,00 EUR

Obec Imeľ

Róbert Suchan

11. 5. 2023

Kúpna zmluva - Fotovoltický zdroj - Materská škola v obci Imeľ

Kúpna zmluva - Fotovoltický zdroj - Materská škola

42 824,11 EUR

Obec Imeľ

MENERT spol. s.r.o.

3. 5. 2023

Zmluva o pripojení

122283998

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Imeľ

3. 5. 2023

Zmluva o pripojení

122283997

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Imeľ

3. 5. 2023

Zmluva o pripojení

122283999

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Imeľ

3. 5. 2023

Dohoda č. 23/14/054/172

Dohoda č. 23/14/054/172

102,66 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Imeľ

2. 5. 2023

Kúpna zmluva - Fotovoltaický zdroj - Administratívna budova OcÚ a KD Imeľ

Kúpna zmluva - Fotovoltaický zdroj - Administratív

43 830,78 EUR

Obec Imeľ

MENERT spol. s.r.o.

1. 5. 2023

Poistná zmluvsa č. 2408870359

Poistná zmluvsa č. 2408870359

19,04 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Imeľ

25. 4. 2023

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve zo dňa 11.04.2023

Neuvedené

STAVAK s.r.o.

Obec Imeľ

24. 4. 2023

Mandátna zmluva - stavebný dozor

Mandátna zmluva- stavebný dozor

4 200,00 EUR

STAVAK s.r.o.

Obec Imeľ

20. 4. 2023

Zmluva o dielo- Externý manažment Environmentálne centrum

Zmluva o dielo - Externý manažment Environmentálne

7 110,00 EUR

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.

Obec Imeľ

12. 4. 2023

Zmluva o dielo- Riešenie migračných výziev v obci Imeľ

Zmluva o dielo - Riešenie migračných výziev v obci

1 500,00 EUR

WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Imeľ

12. 4. 2023

Zmluva č. 17858/2023

Zmluva č. 17858/2023

1,00 EUR

Obec Imeľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky

31. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

Neuvedené

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Obec Imeľ

24. 3. 2023

Dodatok č. 2 k úverovej zmluve č. 344807-2022

Dodatok č. 2 k úverovej zmluve č. 344807-2022

15 793,13 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Imeľ

21. 3. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve č. KŽP-PO4-SC431-2021-68/BSN3

Dodatok č. 2 k Zmluve č. KŽP-PO4-SC431-2021-68/BSN

203 369,12 EUR

SIEA

Obec Imeľ

20. 3. 2023

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestoro

896,40 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Imeľ

16. 3. 2023

Kúpna zmluva na predaj automobilu TOYOTA

Kúpna zmluva na predaj automobilu TOYOTA

22 490,00 EUR

TARGET KOMÁRNO, spol. s r.o.

Obec Imeľ

8. 3. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Karate

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Karate

1,00 EUR

Karate Club Nesvady o. z.

Obec Imeľ

27. 2. 2023

Vypracovanie ŽoNFP k projektu s názvom Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy Imeľ

Zmluva o dielo - Vypracovanie ŽoNFP Zvyšovanie ene

1 000,00 EUR

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Imeľ

23. 2. 2023

Nájomná zmluva na pozemok.

Nájomná zmluva na pozemok

208,25 EUR

Margita Kóšová

Obec Imeľ

15. 2. 2023

Kúpno predajná zmluva

Kúpno predajná zmluva

6 725,00 EUR

Norbert Dibuz

Obec Imeľ

15. 2. 2023

Kúpna zmluva - Opel Mokka X

Kúpna zmluva

14 000,00 EUR

AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.

Obec Imeľ

14. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí NFP OPKZP-PO2-SC211-2021-67/08

Zmluva o poskytnutí NFP OPKZP-PO2-SC211-2021-67/08

371 561,22 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Imeľ

31. 1. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestrov

Zmluva o nájme nebytových priestorov Family Dance

40,00 EUR

FAMILY DANCE CENTRUM

Obec Imeľ

30. 1. 2023

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. zmluvy: IROP-CLLD-T377-512-001-003

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného prís

0,00 EUR

OZ "Mikroregión Hurbanovo"

Obec Imeľ

24. 1. 2023

Zmluva o nájme obecného bytu - A. Endrédiová

Zmluva o nájme obecného bytu - A. Endrédiová

57,00 EUR

Aneta Endrédiová

Obec Imeľ

3. 1. 2023

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 25/2021 zo dňa 29.12.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 25/2021

224 595,50 EUR

DARTON s.r.o.

Obec Imeľ

19. 12. 2022

Príkazná zmluva č. 16/01/2022/KO-KS

Príkazná zmluva č. 16/01/2022/KO-KS

400,00 EUR

Obec Dolný Ohaj

Obec Imeľ

12. 12. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-T377-512-001-003 zo dňa 17.5.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného prís

0,00 EUR

OZ "Mikroregión Hurbanovo"

Obec Imeľ

1. 12. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56/03

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP

97 842,01 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Imeľ

23. 11. 2022

Zmluva o nájme obecného bytu - E. Dobrovodská

Zmluva o nájme obecného bytu - E. Dobrovodská

137,00 EUR

Obec Imeľ

Erika Dobrovodská

11. 11. 2022

DOHODA č. 22/14012/19

22-14-012-19

Neuvedené

Obec Imeľ

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

11. 11. 2022

Dohoda č. 22/14/010/30

22-14-010-30

Neuvedené

Obec Imeľ

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

3. 11. 2022

Zmluna o nájme nebytovcýh priestorov - ZUŚ

Zmluna o nájme nebytovcýh priestorov - ZUŚ

1,00 EUR

Základná umelecká škola Hurbanovo

Obec Imeľ

28. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 248/2022 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciaách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 248/2022

13 000,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Imeľ

20. 10. 2022

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2019-56/03/250

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

92 949,91 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Imeľ

20. 10. 2022

DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo č. 12/2021 na uskutočnenie stavebných prác zo dňa 14.10.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 12/2021

0,00 EUR

DARTON s.r.o.

Obec Imeľ

17. 10. 2022

Rámcová zmluva

Rámcová zmluva - PROSPECT, spol. s.r.o.

Podľa prílohy č.1 a č.2

PROSPECT, spol. s r.o.

Obec Imeľ

13. 10. 2022

Dodatok č. 3 zo dňa 11.10.2022 k Poistnej zmluve č. 2407639084

Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve

0,00 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Imeľ

13. 10. 2022

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

55 000,00 EUR

Obec Imeľ

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

12. 10. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-T377-512-003

Dodatok č. 1 k Zmluve č. IROP-CLLD-T377-512-001-00

0,00 EUR

OZ "Mikroregión Hurbanovo"

Obec Imeľ

10. 10. 2022

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

01467/2022-PKZP-K40153/22.00

2 562,30 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Imeľ

7. 10. 2022

Zmluva o nájme obecného bytu - B. Feketeová

Zmluva o nájme obecného bytu - B. Feketeová

185,00 EUR

Obec Imeľ

Beáta Feketeová

7. 10. 2022

Zmluva o nájme obecného bytu - J. Kutiš

Zmluva o nájme obecného bytu - J. Kutiš

228,00 EUR

Obec Imeľ

Ján Kutiš

5. 10. 2022

Zmluva o nájme obecného bytu - S. Hajtmanová

Zmluva o nájme obecného bytu - S. Hajtmanová

227,00 EUR

Obec Imeľ

Soňa Hajtmanová

30. 9. 2022

Zmluva o nájme obecného bytu - M. Keszan

Zmluva o nájme obecného bytu - M. Keszan

228,00 EUR

Obec Imeľ

Marián Keszan

30. 9. 2022

Obec

Zmluva o nájme obecného bytu - E. Choborová

186,00 EUR

Obec Imeľ

Eva Choborová

30. 9. 2022

Zmluva o nájme obecného bytu - E. Bažó

Zmluva o nájme obecného bytu - E. Bažó

227,00 EUR

Obec Imeľ

Erik Bažó

28. 9. 2022

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 344807-2022

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 34480

55 000,00 EUR

Obec Imeľ

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

28. 9. 2022

Úverová zmluva č. 344807-2022

Úverová zmluva č. 344807-2022

55 000,00 EUR

Obec Imeľ

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

27. 9. 2022

DOHODA o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory č. SAŽP ORP/ZO/2019/103 novým záväzkom

Dohoda

14 800,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Imeľ

19. 9. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/2021 na uskutočnenie stavebných prác zo dňa 14.10.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/2021

0,00 EUR

DARTON s.r.o.

Obec Imeľ

7. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-120-00604

Zmluva č. 22-120-00604

1 000,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Imeľ

17. 8. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Imeľ

12. 8. 2022

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva

Mandátna zmluva

1 500,00 EUR

Ervín Recska

Obec Imeľ

29. 7. 2022

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

1 050,00 EUR

Michal Bacigál a manž. Mgr. Monika Bacigálová

Obec Imeľ

26. 7. 2022

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

Neuvedené

INNOVATIVE PROJECT s.r.o.

Obec Imeľ

26. 7. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo - Inkubátor Komárno

Neuvedené

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Imeľ

6. 7. 2022

Zmluva o nájme obecného bytu

Zmluva o nájme obecného bytu - M. Bystrická

95,00 EUR

Mária Bystrická

Obec Imeľ

30. 6. 2022

Zmluva o nájme obecného bytu

Zmluva o nájme obecného bytu - B. Pastoreková

137,00 EUR

Obec Imeľ

Barbara Pastoreková

24. 6. 2022

Zmluva o dielo č. 1/2022

Zmluva o dielo č. 1/2022

30 807,77 EUR

JD ROZHLASY SK s.r.o.

Obec Imeľ

23. 6. 2022

Zmluva o nájme obecného bytu

Zmluva o nájme obecného bytu

227,00 EUR

Irena Heřmanová

Obec Imeľ

17. 6. 2022

Zmluva dielo

Zmluva o dielo - Kniha o obci Imeľ

2 950,00 EUR

ÁSZ STUDIO s.r.o.

Obec Imeľ

8. 6. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021W413-221-35

Dodatok č. 2

Neuvedené

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizíácie SR

Obec Imeľ

8. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-PO4-SC431-2021-68/BSN3

193 200,60 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Imeľ

25. 5. 2022

Príkazná zmluva 12/VO/07/2021/POI

12/VO/07/2021/POI

30,00 EUR

Združenie miest a obcí Žitného ostrova

Obec Imeľ

19. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

IROP-CLLD-T377-512-001-003

18 213,02 EUR

OZ "Mikroregión Hurbanovo"

Obec Imeľ

13. 5. 2022

Dodatok č.1 k Poistnej zmluve

Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve

2 710,68 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Imeľ

13. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 19/2021 zo dňa 13.10.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 19/2021

Neuvedené

DARTON s.r.o.

Obec Imeľ

4. 5. 2022

Zmluva o dielo č. 7/2022

Zmluva o dielo č. 7/2022

217 311,00 EUR

DARTON s.r.o.

Obec Imeľ

14. 4. 2022

Zmluva o zabezpečení externého manažmentu vo fáze monitorovania výsledkov projektu v dobe udržateľnosti

Zmluva

850,00 EUR za 1 monitorovaciu správu - 170,00€

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.

Obec Imeľ

12. 4. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 25/2021

Dodatok č.2

Neuvedené

DARTON s.r.o.

Obec Imeľ

12. 4. 2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 29/2021

Dodatok č.1

Neuvedené

DARTON s.r.o.

Obec Imeľ

5. 4. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600451710

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Imeľ

17. 3. 2022

Zmluva so sprostredkovateľom

Zmluva so sprostredkovateľom

Neuvedené

IQ ideas, s.r.o.

Obec Imeľ

17. 3. 2022

Zmluva č. Zm-14/2022

Zmluva č. ZM-14/2022

95,00 EUR

IQ ideas, s.r.o.

Obec Imeľ

7. 3. 2022

Rámcová zmluva

Rámcová zmluva

1 650,00 EUR

Obec Imeľ

GAZ-PRO, s.r.o.

4. 3. 2022

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1,00 EUR

Obec Imeľ

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Imeľ

3. 3. 2022

Dodatok č. 1/2022

Dodatok č. 1/2022

60,00 EUR

SIMEA DENT s.r.o.

Obec Imeľ

2. 3. 2022

Rámcová zmluva

Rámcová zmluva

1 657,92 EUR

Obec Imeľ

Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM

1. 3. 2022

Zmluva dielo

Zmluva o dielo

1 000,00 EUR

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Imeľ

1. 3. 2022

Dodatok č. Z_22_0043

Dodatok č. Z_22_0043

21,03 EUR

Obec Imeľ

DATALAN, a.s.

28. 2. 2022

Zmluva o dielo

EI-01/2022

1 520,00 EUR tisíc päťsto dvadsať

Ekoplán, s.r.o.

Obec Imeľ

21. 2. 2022

Zmluva

Ev. č. CRZ-146-02-2022-SK

490,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Imeľ

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Samospráva

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle playapp store

Sme členmi

rra

Firmy a podnikanie vobci

firmy v obci

Podnikajte v obci

Virtuálna prehliadka

logo

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Vyhľadanie lekára

Portál na vyhľadávanie lekárov