Obec Imeľ
Obec Imeľ

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
7. 3. 2024

Nájomná zmluva - traktorová kosačka

Nájomná zmluva - traktorová kosačka

1 894,50 EUR

Obec Imeľ

Základná škola s materskou školou Imeľ

29. 2. 2024

Zmluva o tankovaní pohonných hmôt

Zmluva o tankovaní pohonných hmôt

Neuvedené

JOVI&H+H, s.r.o.

Obec Imeľ

20. 2. 2024

Zmluva o nájme obecného bytu - J. Kováč

Zmluva o nájme obecného bytu - J. Kováč

57,00 EUR

Obec Imeľ

Ján Kováč

12. 2. 2024

Zmluva o združenej dodávke elektriny E100009185

Zmluva o združenej dodávke elektriny E100009185

5,71 EUR

RIGHT POWER, a.s.

Obec Imeľ

1. 2. 2024

Zmluva o dielo Solarpark - Sociálno - zdravotné nízkokapacitné zariadenie v obci Imeľ

Zmluva o dielo Solarpark - Sociálno zdravotné

2 000,00 EUR

SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Imeľ

31. 1. 2024

Zmluva o dielo Solarpark - Revitalizácia centra obec Imeľ - námestie Jozefa Blaskovicsa

Zmluva o dielo Solarpark - Revitalizácia

2 800,00 EUR

SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Imeľ

31. 1. 2024

Zmluva o dielo Solarpark - Závlaha na tréningového futbalového ihriska v obci Imeľ

Zmluva o dielo Solarpark - Závlaha

1 800,00 EUR

SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Imeľ

29. 1. 2024

Zmluva o nájme obecného bytu - D. Marec

Zmluva o nájme obecného bytu - D. Marec

94,00 EUR

Obec Imeľ

Dušan Marec

26. 1. 2024

Dohoda o poskytnutí servisu, servisná zmluva

Dohoda o poskytnutí servisu, servisná zmluva

Neuvedené

Róbert Bartuš, s.r.o.

Obec Imeľ

25. 1. 2024

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

6/2024/OMa

Neuvedené

Obec Imeľ

Nitriansky samosprávny kraj

23. 1. 2024

Zmluva o nájme obecného bytu - A. Sepešiová

Zmluva o nájme obecného bytu - A. Sepešiová

94,00 EUR

Obec Imeľ

Anna Sepešiová

27. 12. 2023

Zmluva o pripojení

1698046436

15,00 EUR

VM Telecom, s. r. o.

Obec Imeľ

18. 12. 2023

Zmluva o nájme obecného bytu - A. Csicsay

Zmluva o nájme obecného bytu - A. Csicsay

65,00 EUR

Obec Imeľ

Alexander Csicsay

15. 12. 2023

Poverenie k poskytovaniu služieb všeobec. hosp.záujmu č. 1/2023/35

Poverenie k poskytovaniu služieb všeobec. hosp.záu

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Imeľ

12. 12. 2023

zmluva o prevádzkovaní č. 41/06/78304/23

č.41/06/78304/23

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky

Obec Imeľ

12. 12. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo - Rekonštrukcia a

Neuvedené

SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Imeľ

12. 12. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve č. POD 145/2023

č. POD.145/2023

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Imeľ

1. 12. 2023

Dohoda o vypl. práve k blankozmenke č.355899-2023

Dohoda o vypl. práve k blankozmenke č.355899-2023

40 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Imeľ

1. 12. 2023

Poistná zmluva č. 2409312021

Poistná zmluva č. 2409312021

17,33 EUR

Generali Slovensko poisťovňa a.s.

Obec Imeľ

1. 12. 2023

Úverová zmluva č. 355899-2023

Uverová zmluva č. 355899-2023

40 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Imeľ

30. 11. 2023

Dodatok s účinnosťou od: 30.11.2023 k poistnej zmluve č..: 2409309882

Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 2409309882

1 672,92 EUR

Generali Slovensko poisťovňa a.s.

Obec Imeľ

30. 11. 2023

Poistná zmluva číslo 2409309882

2409309882

1 588,08 EUR

Generali Slovensko poisťovňa a.s.

Obec Imeľ

30. 11. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP

261 340,81 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Imeľ

29. 11. 2023

Dohoda č. 23/14/010/14 MOS

Dohoda č. 23/14/010/14 MOS

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Imeľ

29. 11. 2023

Dohoda č. 23/14/054/401

Dohoda č. 23/14/054/401 - PUPN

68,44 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Imeľ

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 235