Obec Imeľ
Obec Imeľ

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 9. 2023

Projektová dokumentácia

Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie

39 744,00 EUR

PROJEKTING ŠGT s.r.o.

Obec Imeľ

11. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie NSK - asfaltovanie

Zmluva o poskytnutí dotácie NSK - asfaltovanie

5 000,00 EUR

Obec Imeľ

Nitriansky samosprávny kraj

5. 9. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov - FAMILY DANCE CENTRUM

Zmluva o nájme nebytových priestorov - FAMILY DANC

15,00 EUR

FAMILY DANCE CENTRUM

Obec Imeľ

5. 9. 2023

Kúpna zmluva č. 19/7/23

Kúpna zmluva - č. 19/7/23

5 959,20 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Obec Imeľ

4. 9. 2023

Kúpna zmluva Róbert Bartuš / Kolesový traktor s čelným nakladačom

Kúpna zmluva Róbert Bartuš

81 840,00 EUR

Róbert Bartuš, s.r.o.

Obec Imeľ

31. 8. 2023

Kúpna zmluva - Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu na zbernom dvore Imeľ

Kúpna zmluva AGROBOR

88 800,00 EUR

AGROBOR, s. r. o.

Obec Imeľ

31. 8. 2023

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej

1 000,00 EUR

VESELÁ LABKA

Obec Imeľ

28. 8. 2023

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných

Neuvedené

Národná agentúry pre sieťové a elektronické služby

Obec Imeľ

28. 8. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre EP

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certif

Neuvedené

Národná agentúry pre sieťové a elektronické služby

Obec Imeľ

9. 8. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2022 zo dňa 04.05.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2022 zo dňa 04.

235 790,81 EUR

DARTON s.r.o.

Obec Imeľ

4. 8. 2023

Zmluva o dielo č. 5/2023

Zmluva o dielo č. 5/2023

55 955,65 EUR

DARTON s.r.o.

Obec Imeľ

18. 7. 2023

ZMLUVA č.702/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

ZMLUVA č.702/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na

400,00 EUR

Obec Imeľ

Nitriansky samosprávny kraj

17. 7. 2023

Riešenie migračných výziev v obci Imeľ

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

28 600,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizíácie SR

Obec Imeľ

17. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

28 600,00 EUR

Obec Imeľ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizíácie SR

14. 7. 2023

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Imeľ

13. 7. 2023

ZMLUVA č.244/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu

ZMLUVA č.244/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na p

362,00 EUR

Obec Imeľ

Nitriansky samosprávny kraj

26. 6. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy o prevádzkovaní

43/06/81767/020

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky

Obec Imeľ

6. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP PO1-SC111-2021-72-96

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP PO1-SC111-2021-72

254 712,56 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Imeľ

5. 6. 2023

Zmluva o nájme obecného bytu M. Dobosiová

Zmluva o nájme obecného bytu M. Dobosiová

57,00 EUR

Obec Imeľ

Mária Dobosiová ml.

1. 6. 2023

Dodatok č. 012 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300141062

Dodatok č. 012 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300141

Neuvedené

Obec Imeľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

1. 6. 2023

Dodatok č. 012 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 012 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Obec Imeľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

30. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Neuvedené

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Imeľ

26. 5. 2023

Zmluva o nájme obecného bytu - H. Lovászová

Zmluva o nájme obecného bytu - H. Lovászová

65,00 EUR

Obec Imeľ

Helena Lovászová

23. 5. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistná zmluva č. 2409006769

230 340,50 EUR

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Imeľ

22. 5. 2023

Zmluva o nájme obecného bytu - M. Dobosiová

Zmluva o nájme obecného bytu - M. Dobosiová

95,00 EUR

Obec Imeľ

Mária Dobosiová st.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 235