Obec Imeľ
Obec Imeľ

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 5. 2023

Zmluva o nájme obecného bytu - R. Suchan

Zmluva o nájme obecného bytu - R. Suchan

185,00 EUR

Obec Imeľ

Róbert Suchan

11. 5. 2023

Kúpna zmluva - Fotovoltický zdroj - Materská škola v obci Imeľ

Kúpna zmluva - Fotovoltický zdroj - Materská škola

42 824,11 EUR

Obec Imeľ

MENERT spol. s.r.o.

3. 5. 2023

Zmluva o pripojení

122283998

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Imeľ

3. 5. 2023

Zmluva o pripojení

122283997

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Imeľ

3. 5. 2023

Zmluva o pripojení

122283999

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Imeľ

3. 5. 2023

Dohoda č. 23/14/054/172

Dohoda č. 23/14/054/172

102,66 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Imeľ

2. 5. 2023

Kúpna zmluva - Fotovoltaický zdroj - Administratívna budova OcÚ a KD Imeľ

Kúpna zmluva - Fotovoltaický zdroj - Administratív

43 830,78 EUR

Obec Imeľ

MENERT spol. s.r.o.

1. 5. 2023

Poistná zmluvsa č. 2408870359

Poistná zmluvsa č. 2408870359

19,04 EUR

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Imeľ

25. 4. 2023

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve zo dňa 11.04.2023

Neuvedené

STAVAK s.r.o.

Obec Imeľ

24. 4. 2023

Mandátna zmluva - stavebný dozor

Mandátna zmluva- stavebný dozor

4 200,00 EUR

STAVAK s.r.o.

Obec Imeľ

20. 4. 2023

Zmluva o dielo- Externý manažment Environmentálne centrum

Zmluva o dielo - Externý manažment Environmentálne

7 110,00 EUR

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.

Obec Imeľ

12. 4. 2023

Zmluva o dielo- Riešenie migračných výziev v obci Imeľ

Zmluva o dielo - Riešenie migračných výziev v obci

1 500,00 EUR

WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Imeľ

12. 4. 2023

Zmluva č. 17858/2023

Zmluva č. 17858/2023

1,00 EUR

Obec Imeľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky

31. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

Neuvedené

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Obec Imeľ

24. 3. 2023

Dodatok č. 2 k úverovej zmluve č. 344807-2022

Dodatok č. 2 k úverovej zmluve č. 344807-2022

15 793,13 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Imeľ

21. 3. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve č. KŽP-PO4-SC431-2021-68/BSN3

Dodatok č. 2 k Zmluve č. KŽP-PO4-SC431-2021-68/BSN

203 369,12 EUR

SIEA

Obec Imeľ

20. 3. 2023

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestoro

896,40 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Imeľ

16. 3. 2023

Kúpna zmluva na predaj automobilu TOYOTA

Kúpna zmluva na predaj automobilu TOYOTA

22 490,00 EUR

TARGET KOMÁRNO, spol. s r.o.

Obec Imeľ

8. 3. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Karate

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Karate

1,00 EUR

Karate Club Nesvady o. z.

Obec Imeľ

27. 2. 2023

Vypracovanie ŽoNFP k projektu s názvom Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy Imeľ

Zmluva o dielo - Vypracovanie ŽoNFP Zvyšovanie ene

1 000,00 EUR

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Imeľ

23. 2. 2023

Nájomná zmluva na pozemok.

Nájomná zmluva na pozemok

208,25 EUR

Margita Kóšová

Obec Imeľ

15. 2. 2023

Kúpno predajná zmluva

Kúpno predajná zmluva

6 725,00 EUR

Norbert Dibuz

Obec Imeľ

15. 2. 2023

Kúpna zmluva - Opel Mokka X

Kúpna zmluva

14 000,00 EUR

AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.

Obec Imeľ

14. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí NFP OPKZP-PO2-SC211-2021-67/08

Zmluva o poskytnutí NFP OPKZP-PO2-SC211-2021-67/08

371 561,22 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Imeľ

31. 1. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestrov

Zmluva o nájme nebytových priestorov Family Dance

40,00 EUR

FAMILY DANCE CENTRUM

Obec Imeľ

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 151-175 z 235