Obec Imeľ
Obec Imeľ

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 9. 2022

Úverová zmluva č. 344807-2022

Úverová zmluva č. 344807-2022

55 000,00 EUR

Obec Imeľ

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

27. 9. 2022

DOHODA o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory č. SAŽP ORP/ZO/2019/103 novým záväzkom

Dohoda

14 800,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Imeľ

19. 9. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/2021 na uskutočnenie stavebných prác zo dňa 14.10.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/2021

0,00 EUR

DARTON s.r.o.

Obec Imeľ

7. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-120-00604

Zmluva č. 22-120-00604

1 000,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Imeľ

17. 8. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Imeľ

12. 8. 2022

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva

Mandátna zmluva

1 500,00 EUR

Ervín Recska

Obec Imeľ

29. 7. 2022

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

1 050,00 EUR

Michal Bacigál a manž. Mgr. Monika Bacigálová

Obec Imeľ

26. 7. 2022

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

Neuvedené

INNOVATIVE PROJECT s.r.o.

Obec Imeľ

26. 7. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo - Inkubátor Komárno

Neuvedené

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Imeľ

6. 7. 2022

Zmluva o nájme obecného bytu

Zmluva o nájme obecného bytu - M. Bystrická

95,00 EUR

Mária Bystrická

Obec Imeľ

30. 6. 2022

Zmluva o nájme obecného bytu

Zmluva o nájme obecného bytu - B. Pastoreková

137,00 EUR

Obec Imeľ

Barbara Pastoreková

24. 6. 2022

Zmluva o dielo č. 1/2022

Zmluva o dielo č. 1/2022

30 807,77 EUR

JD ROZHLASY SK s.r.o.

Obec Imeľ

23. 6. 2022

Zmluva o nájme obecného bytu

Zmluva o nájme obecného bytu

227,00 EUR

Irena Heřmanová

Obec Imeľ

17. 6. 2022

Zmluva dielo

Zmluva o dielo - Kniha o obci Imeľ

2 950,00 EUR

ÁSZ STUDIO s.r.o.

Obec Imeľ

8. 6. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021W413-221-35

Dodatok č. 2

Neuvedené

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizíácie SR

Obec Imeľ

8. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-PO4-SC431-2021-68/BSN3

193 200,60 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Imeľ

25. 5. 2022

Príkazná zmluva 12/VO/07/2021/POI

12/VO/07/2021/POI

30,00 EUR

Združenie miest a obcí Žitného ostrova

Obec Imeľ

19. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

IROP-CLLD-T377-512-001-003

18 213,02 EUR

OZ "Mikroregión Hurbanovo"

Obec Imeľ

13. 5. 2022

Dodatok č.1 k Poistnej zmluve

Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve

2 710,68 EUR

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Imeľ

13. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 19/2021 zo dňa 13.10.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 19/2021

Neuvedené

DARTON s.r.o.

Obec Imeľ

4. 5. 2022

Zmluva o dielo č. 7/2022

Zmluva o dielo č. 7/2022

217 311,00 EUR

DARTON s.r.o.

Obec Imeľ

14. 4. 2022

Zmluva o zabezpečení externého manažmentu vo fáze monitorovania výsledkov projektu v dobe udržateľnosti

Zmluva

850,00 EUR za 1 monitorovaciu správu - 170,00€

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.

Obec Imeľ

12. 4. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 25/2021

Dodatok č.2

Neuvedené

DARTON s.r.o.

Obec Imeľ

12. 4. 2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 29/2021

Dodatok č.1

Neuvedené

DARTON s.r.o.

Obec Imeľ

5. 4. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600451710

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Imeľ

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 201-225 z 235