Obec Imeľ
Obec Imeľ

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí NFP OPKZP-PO2-SC211-2021-67/08

Zmluva o poskytnutí NFP OPKZP-PO2-SC211-2021-67/08

371 561,22 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Imeľ

31. 1. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestrov

Zmluva o nájme nebytových priestorov Family Dance

40,00 EUR

FAMILY DANCE CENTRUM

Obec Imeľ

30. 1. 2023

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. zmluvy: IROP-CLLD-T377-512-001-003

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného prís

0,00 EUR

OZ "Mikroregión Hurbanovo"

Obec Imeľ

24. 1. 2023

Zmluva o nájme obecného bytu - A. Endrédiová

Zmluva o nájme obecného bytu - A. Endrédiová

57,00 EUR

Aneta Endrédiová

Obec Imeľ

3. 1. 2023

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 25/2021 zo dňa 29.12.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 25/2021

224 595,50 EUR

DARTON s.r.o.

Obec Imeľ

19. 12. 2022

Príkazná zmluva č. 16/01/2022/KO-KS

Príkazná zmluva č. 16/01/2022/KO-KS

400,00 EUR

Obec Dolný Ohaj

Obec Imeľ

12. 12. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-T377-512-001-003 zo dňa 17.5.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného prís

0,00 EUR

OZ "Mikroregión Hurbanovo"

Obec Imeľ

1. 12. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56/03

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP

97 842,01 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Imeľ

23. 11. 2022

Zmluva o nájme obecného bytu - E. Dobrovodská

Zmluva o nájme obecného bytu - E. Dobrovodská

137,00 EUR

Obec Imeľ

Erika Dobrovodská

11. 11. 2022

DOHODA č. 22/14012/19

22-14-012-19

Neuvedené

Obec Imeľ

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

11. 11. 2022

Dohoda č. 22/14/010/30

22-14-010-30

Neuvedené

Obec Imeľ

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

3. 11. 2022

Zmluna o nájme nebytovcýh priestorov - ZUŚ

Zmluna o nájme nebytovcýh priestorov - ZUŚ

1,00 EUR

Základná umelecká škola Hurbanovo

Obec Imeľ

28. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 248/2022 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciaách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 248/2022

13 000,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Imeľ

20. 10. 2022

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2019-56/03/250

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

92 949,91 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Imeľ

20. 10. 2022

DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo č. 12/2021 na uskutočnenie stavebných prác zo dňa 14.10.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 12/2021

0,00 EUR

DARTON s.r.o.

Obec Imeľ

17. 10. 2022

Rámcová zmluva

Rámcová zmluva - PROSPECT, spol. s.r.o.

Podľa prílohy č.1 a č.2

PROSPECT, spol. s r.o.

Obec Imeľ

13. 10. 2022

Dodatok č. 3 zo dňa 11.10.2022 k Poistnej zmluve č. 2407639084

Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve

0,00 EUR

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Imeľ

13. 10. 2022

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

55 000,00 EUR

Obec Imeľ

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

12. 10. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-T377-512-003

Dodatok č. 1 k Zmluve č. IROP-CLLD-T377-512-001-00

0,00 EUR

OZ "Mikroregión Hurbanovo"

Obec Imeľ

10. 10. 2022

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

01467/2022-PKZP-K40153/22.00

2 562,30 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Imeľ

7. 10. 2022

Zmluva o nájme obecného bytu - B. Feketeová

Zmluva o nájme obecného bytu - B. Feketeová

185,00 EUR

Obec Imeľ

Beáta Feketeová

7. 10. 2022

Zmluva o nájme obecného bytu - J. Kutiš

Zmluva o nájme obecného bytu - J. Kutiš

228,00 EUR

Obec Imeľ

Ján Kutiš

5. 10. 2022

Zmluva o nájme obecného bytu - S. Hajtmanová

Zmluva o nájme obecného bytu - S. Hajtmanová

227,00 EUR

Obec Imeľ

Soňa Hajtmanová

30. 9. 2022

Zmluva o nájme obecného bytu - M. Keszan

Zmluva o nájme obecného bytu - M. Keszan

228,00 EUR

Obec Imeľ

Marián Keszan

30. 9. 2022

Obec

Zmluva o nájme obecného bytu - E. Choborová

186,00 EUR

Obec Imeľ

Eva Choborová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 176-200 z 237